Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. osmdesátníkem


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 511-512
Kategorie: Úvodník

Nechce se tomu ani věřit, že 19. listopadu 2010 slaví své osmdesáté narozeniny prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc., emeritní dlouholetý ředitel Endokrinologického ústavu a přední osobnost nejen české, ale i světové endokrinologie. Profesor Stárka se narodil ve slovenské Banské Bystrici, avšak po vzniku Slovenského štátu byl nucen se přestěhovat společně s českými rodiči do Prahy. Začátek jeho životní cesty nebyl ani později jednoduchý. Absolvování gymnázia komplikovalo po únoru 1948 obvinění z protistátní činnosti. V důsledku toho byl Stárka donucen do roku 1950 vystřídat řadu manuálních profesí, než byl v roce 1950 přijat ke studiu oboru chemie na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Tu absolvoval s vyznamenáním v roce 1956.

Profesor Luboslav Stárka v roce 2010 v Alpách
Obr. 1. Profesor Luboslav Stárka v roce 2010 v Alpách

Již za studia publikuje Stárka články v mezinárodních časopisech. Jeho první práce věnované steroidům, resp. jejich stanovení, se objevují již v roce 1957. V témže roce nastupuje do nově založeného Výzkumného ústavu endokrinologického v Praze, kde z popudu prvního ředitele ústavu doc. Karla Šilinka buduje steroidní laboratoř. Toto pracoviště se stává brzy vedoucím centrem steroidního výzkumu v tehdejším Československu, které je uznáváno jako špičkové pracoviště i zahraničními autoritami v oboru. Plodnou výzkumnou činnost profesora Stárky odráží jeho publikační aktivita, která v rámci databáze Medline (PubMed) dosahuje dnes úctyhodných 427 prací, přičemž celkový počet všech jeho publikovaných prací přesahuje 1000. Profesor Stárka dovedl spojit své znalosti a zkušenosti organického chemika se zkušenostmi klinického endokrinologa nejen v publikační aktivitě, ale i ve své pedagogické činnosti. Profesor Stárka se účastní pregraduální výuky na lékařských a přírodověděckých fakultách, podílí se na předatestačním školení v endokrinologii a na výuce doktorandů. Tento jedinečný celostní pohled na endokrinologii mu umožnilo i to, že při plném pracovním vytížení v roce 1972 úspěšně dokončil dálkové studium medicíny na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Své zkušenosti zúročil při vydání řady monografií z oboru endokrinologie, které se staly základními učebnicemi a dočkaly se četných opakovaných vydání. Profesor Stárka se věnoval nejenom stanovení steroidů především pomocí chromatografických metod, ale i steroidní enzymologii, metabolismu steroidů ve tkáních plodu, úloze steroidů v oku a významu metabolitů dehydroepiandrosteronu. Svůj sjednocující pohled na medicínu uplatňoval i ve steroidním výzkumu, při němž spolupracoval nejen s endokrinology, ale i s gynekology, sexuology, pediatry, embryology, patology, oftalmology, urology, psychiatry, neurology a sportovními lékaři z Česka i ze Slovenska. Širší mezinárodní spolupráci ve výzkumu umožnilo profesoru Stárkovi jeho působení jako visiting scientist v Ústavu klinické chemie a biochemie lékařské fakulty Bonnské univerzity v druhé polovině 60. let minulého století. Jedním z plodů této spolupráce s nadšenými mladými evropskými badateli bylo založení časopisu European Journal of Steroids. Ten se dnes pod názvem Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology řadí k nejuznávanějším časopisům jak v oblasti základního, tak klinického výzkumu steroidů. Nadějný vývoj ve společnosti byl přerušen po sovětské okupaci v roce 1968. Normalizační doba se odrazila v potlačování jakýchkoliv styků se Západem ve vědě a výzkumu. To vedlo ke stagnaci i v oblasti biomedicínského bádání.

MUDr. RNDr. Luboslav Stárka v roce 1984 v Endokrinologickém ústavu
Obr. 2. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka v roce 1984 v Endokrinologickém ústavu

V letech 1983–1987 byl doktor Stárka pověřen vedením ústavu, což mu umožnilo v rámci daných možností oživit nejen vědecko-výzkumnou, ale i diagnosticko-léčebnou činnost ústavu. Společenské změny po sametové revoluci přispěly k tomu, že profesor Stárka byl v roce 1990 jmenován tentokrát již řádným ředitelem Endokrinologického ústavu. V témže roce došlo k jeho habilitaci na 3. lékařské fakultě UK, kde byl v roce 1992 jmenován profesorem. Profesor Stárka díky svému širokému rozhledu nejen v endokrinologii, ale i v medicíně dokázal vycítit potřeby budoucího směřování výzkumu i klinické praxe. Dokladem toho jsou nově vzniklá pracoviště ústavu, mezi něž patří například oddělení molekulární endokrinologie a klinické imunoendokrinologie. Byl to profesor Stárka, který podpořil jak zřízení oddělení funkční diagnostiky, tak později i včlenění Obezitologické jednotky mezi pracoviště ústavu. Mnoho úsilí věnoval profesor Stárka nejenom vědecké pedagogické a klinické práci, ale úspěšně čelil i snahám o dezintegraci ústavu, které se v minulosti objevily.

Profesor Stárka se aktivně účastnil a doposud účastní organizování vědecké, pedagogické i klinické činnosti v biomedicínských vědách. Je členem fakultních vědeckých rad, Učené společnosti a České lékařské akademie. Řadu let byl místopředsedou České endokrinologické společnosti ČLS JEP. Je členem redakčních rad čtyř mezinárodních časopisů. Za svoji činnost byl mnohokrát odměněn řadou uznání – čtyřikrát získal Cenu ministra zdravotnictví za nejlépe řešený výzkumný projekt, pětkrát získal ceny odborných lékařských společností a stal se rovněž nositelem čestné medaile Univerzity v Helsinkách. I když profesor Stárka ukončil svou činnost ve funkci ředitele ústavu v roce 2000, je i nadále nepostradatelným členem vědeckého týmu ústavu.

Prof. Stárka je stále pln entuziasmu, iniciuje řešení grantů, čile publikuje, vede doktorandy a obětavě sdílí své bohaté zkušenosti s mladšími spolupracovníky.

Vážený pane profesore, milý Luboši, dovol, abychom Ti jménem všech spolupracovníků poděkovali za vše, co jsi pro ústav udělal a stále děláš, a abychom Ti popřáli do dalších let mnoho zdraví a ať Tě neopustí Tvůj příslovečný elán.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

RNDr. Běla Bendlová, CSc.

Endokrinologický ústav Praha


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se