Šťastné a veselé – jenom aby!


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 664
Kategorie: Špičky

Na svátcích chce vydělat kdekdo včetně výrobců třaskavin a alkoholu. Jistý policejní expert na výbušniny předstíral neznalost. Žádal prodejce pyrotechniky o informaci, jak nakládat s nabízeným zbožím. Instrukce zněla: „Zapal, zahoď a utíkej!“ Prodejce nevěděl, že nabízená dalekonosná rachejtle se má odpalovat nahoru za pomoci rampy, jinak by zákazníka dohonila jedna dvě.

Tekutá výbušnina

U vzorku české populace došlo nejčastěji k domácímu násilí za situace, kdy před tím oba nebo jeden z aktérů pili alkohol (1). Přítomnost alkoholu byla udávána u dvou třetin všech případů násilného chování. Zahraniční prameny uvádějí, že domácí násilí pod vlivem alkoholu bývá závažnější a mívá horší následky.

Následující řádky posíláme jako vánoční dárek všem, kdo podobnou informaci potřebují.

Jak se chránit před domácím násilím (částečně podle 2)

 • Vyhýbat se alkoholu a drogám. Výzkumy z různých zemí i z České republiky ukazují, že mnoho obětí násilných trestných činů bylo v době činu pod vlivem alkoholu. Je to pochopitelné, opilá oběť se hůře brání a nebývá dost opatrná.
 • Přítomnost dalšího člověka nebo více lidí už sama o sobě někdy stačí, aby se nebezpečný člověk uklidnil. Máte-li v nebezpečně situaci možnost přivolat pomoc, udělejte to. I rozčilení lidé nebo opilí se lépe ovládají před svědky. Tam, kde existuje větší riziko (např. zbraň) nebo kde k násilí došlo, je správné volat policii.
 • Pokud je to možné, odstraňte z okolí opilého člověka nebezpečné předměty.
 • V kritické situaci je lépe být blíže dveřím.
 • Osvědčuje se udržovat bezpečnou vzdálenost (nejméně delší než délka natažené paže). Na útok z delší vzdálenosti se dá lépe reagovat a fyzicky odstup napomáhá i odstupu psychologickému.
 • Kromě vzdálenosti je třeba pamatovat i na další složky mimoslovní komunikace, například hovořit klidným, hlubším a tišším hlasem a vyhnout se prudkým gestům a pohybům, které by si druhý mohl vykládat jako útok nebo ohrožení. Opilý, zfetovaný, duševně nemocný nebo rozčilený člověk vnímá totiž často spíše právě tyto složky komunikace než věcné argumenty.
 • To, co možnému agresorovi říkáme, by mělo být jednoduché a jednoznačné. Schopnost vnímat složité věty je u intoxikovaných lidí zhoršená.
 • Osvědčuje se oslovovat druhého člověka jménem, dáváme tak najevo respekt a spíše se uklidní.
 • Doporučuje se také nabídnout, aby se potenciální agresor posadil. Jestliže to přijme, riziko útoku pronikavě klesá.
 • Z toho, že došlo k násilí, nebo z vyhrožování je třeba vyvodit důsledky: například podat trestní oznámení, trvat na tom, aby se manžel protialkoholně léčil nebo se přestat s agresivním člověkem stýkat. Od roku 2007 existuje možnost, aby policista na dobu deseti dnů vykázat útočníka ze společných prostor. Lze se také obrátit na soud. Ten může vydat předběžné opatření, kterým uloží útočníkovi, aby dočasně opustil společně obývaný prostor a jeho okolí, nevstupoval do něj a aby se zdržel setkávání s obětí. Předběžné platí měsíc a dá se prodloužit.
 • S opilým člověkem nemá velký význam se přít nebo ho přesvědčovat o nutnosti léčení. Po a vystřízlivění může být ale takový rozhovor velmi prospěšný. Další informace o tom, jak si počínat, jestliže žije ve společné domácnosti někdo s alkoholovým problémem, najdete jinde (3).

Doporučení těm, kdo mají sklon k agresivitě

Uvedené postupy můžete kombinovat a zvýšit tak jejich účinnost.

 • Vyhněte se alkoholu a drogám, protože zhoršují sebeovládání. Návod, jak zvládat problém s alkoholem, je volně ke stažení (3).
 • Na situaci, kdy byste se mohl dát vyprovokovat, se předem připravte. Můžete si například její zvládnutí předem nacvičit.
 • Uvědomte si, kde máte „červené knoflíky“, tj. tlačítka, po jejichž zmáčknutí se začnete automaticky vztekat. Nenechte se ovládat lidmi, kteří vaše červené knoflíky mačkají pro zábavu. Příště při jejich zmačknutí zachováte klid. To bude překvapení!
 • Většina lidí se zklidní, když dýchá pomalu, zhluboka a do břicha a dlouze vydechuje.
 • Raději opusťte rizikovou situaci, než abyste se přestali ovládat. Problém většinou vyřešíte mnohem lépe s odstupem a nadhledem.
 • Uklidnění pomáhá i tělesná aktivita nebo práce (třeba delší procházka nebo bezpečné cvičení).
 • Jestliže se vám podaří se situaci zasmát a probudit v sobě smysl pro humor, je velmi pravděpodobné, že hněv zeslábne nebo zmizí.
 • Pomáhá také relaxace. Můžete se uvolnit celkově (nahrávky jsou zdarma na www.drnespor.eu) nebo si nenápadně uvolnit pouze břicho, ruce či obličej.
 • Speciální technika, která byla vytvořena právě k zvládání hněvu, je semafor. Představte si světla semaforu, při červené zastavte automatické agresivní jednání, při žluté porovnejte své možnosti (vyřešit situaci žertem, odejít, přejít to mlčením atd.) a vyberte si nejvhodnější eventualitu. Nakonec při zelené vybranou možnost realizujte. Dodatečně pak můžete zhodnotit, jestli jste zvolili správně. To vám pomůže se příště rozhodovat ještě lépe.
 • Jestliže vám semafor připadá příliš složitý, prostě si uvědomte negativní následky případné agrese a výhody toho, když se ovládnete.
 • Zpomalte. Hněv má blízko k primitivním částem osobnosti, které reagují rychle a ukvapeně. Vy naopak potřebujete jednat chytře a s rozmyslem.
 • Už to, že si hněv hned na začátku uvědomíte a pojmenujte ho jako hněv, vám ho pomůže lépe zvládnout.
 • Se sebeuvědomováním souvisí také uvažování o příčinách hněvu a agrese. K nejčastějším příčinám patří duševní bolest a zklamání z toho, že člověk nedostává něco, nač si dělá právo. I kdybyste při uvažování o příčinách hněvu na nic nepřišli, zaměstnáte tak rozumnější část mozku, a tak se ovládnete lépe.
 • Jste-li v kontaktu s rozhněvaným člověkem, uvědomte si, že je to jeho hněv, ne váš. Nepřistupte na stupňující se konflikt. Například paní A řekne panu A něco nepříjemného, pan A odpoví ještě ostřeji, paní A začne křičet, pan A křičí ještě hlasitěji atd. Tyto tzv. eskalující (stupňující se) konflikty jsou zbytečné a při troše rozvahy se jim dá zpravidla vyhnout.
 • Raději opusťte rizikovou situaci, než abyste se přestali ovládat. Problém většinou vyřešíte mnohem lépe s odstupem a nadhledem.

Na závěr

Přejeme vám, aby vaše svátky byly střízlivé, šťastné a veselé.

Karel Nešpor, Ladislav Csémy


Zdroje

1. Nešpor K, Csémy L. Domácí násilí a alkohol. Čes a slov psychiatrie 2005; 101: 174–175.

2. Nešpor K. Jak zlepšit sebeovládání. Ústí nad Orlicí: Oftis 2007; 112

3. Nešpor K. Zůstat střízlivý. Brno: Host 2006; 238. Zdarma ke stažení z www.drnespor.eu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se