Základy klinické farmakologie


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 407
Kategorie: Knihy

Perlík, F.:

ZÁKLADY KLINICKÉ FARMAKOLOGIE

Praha, Galén, 2008, 192 s., Vydání první, 280 x 185mm, brožované vydání, dvoubarevné, cena 690 Kč. ISBN 978-80-7262-528-4.

Požadavky EU na profil, rozsah a úroveň zubních lékařů (nikoliv již stomatologů) si vyžádal přepracování celého výukového curricula. To si vyžádalo mj. vypracování nových učebních pomůcek. Základy klinické farmakologie jsou jedna z prvních učebnic pro tuto „modernizovanou“ výuku na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Rozsahem i úrovní odpovídá požadavkům tak, jak byly stanoveny EU.

Nesnadného úkolu napsat novou učebnici farmakologie podle tohoto zadání se ujal přednosta Farmakologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Institutu pro další vzdělávání lékařů ve zdravotnictví prof. MUDr. František Perlík, DrSc. Úkol byl nesnadný mj. i proto, že tato koncepce učebnice farmakologie nemá precedent.

Kniha je rozsahem přiměřená době výuky tohoto předmětu na fakultě, odráží předpoklad, že zubní lékař nebude nikdy léčit interně nemocné, a tudíž ani předepisovat speciality. Výjimkou jsou akutní stavy, o nichž musí být informován a poučen tak, aby je mohl úspěšně zvládnout na úrovni kvalifikované první pomoci.

Kniha ale uvádí vše podstatné i potřebné: Farmakokinetické principy, Farmakodynamické principy, Individuální rozdíly lékové odpovědi, Lékové interakce, Nežádoucí účinky léčiv, Terapeutické monitorování léčiv, Toxicitu látek a jejich antidota i Klinické hodnocení léčiv. Zvláštními kapitolami jsou Podávání léčiv v těhotenství a při kojení a Farmakoterapie ve stáří. Zvláštní důraz (odrážející se i v rozsahu kapitol) je věnován Farmakoterapii bolesti, Farmakoterapii anestezie, Farmakoterapii úzkosti a sedaci, Profylaxi a léčbě infekce v zubním lékařství, Nežádoucím účinkům léků v zubním lékařství, Urgentním stavům v zubním lékařství a Prevenci zubního kazu.

Text je informačně bohatý, i když velmi úsporně psaný, dobře se čte a bude se i dobře pamatovat. Je doplněn 65 přehlednými tabulkami (!), schématy, algoritmy. Specifické určení knihy vyjadřují i odstavce „Poznámky po zubní praxi“, na závěr jednotlivých skupin léků.

Jsem přesvědčen, že kniha splňuje nejen odborné, ale i pedagogické požadavky na vysokoškolskou učebnici. Věřím, že se dočká dalších vydání, a i když bude třeba doplňována (podle budoucích znalostí farmakologie), rozšiřována a modifikována, zcela určitě bude zachována její nadčasová a pro zubní lékaře doslova „na míru šitá“ koncepce. V té nemá – alespoň prozatím – žádný precedent. Prof. F. Perlíkovi patří uznání, nakladatelství Galén poděkování za rychlé a pečlivé vypravení a knize samé zájem studentů, jimž je určena. Nepochybuji, že kniha bude úspěšná.

Jan Petrášek

U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
nový kurz
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři:

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se