Course of Crohn’s disease prior to establishment of the diagnosis


Autoři: J. G. Albert;  J. Kotsch;  W. Köstler;  S. Behl;  B. Kaltz;  B. Bokemeyer;  M. M. Dollinger;  J. Haerting;  W. E. Fleig
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 295
Kategorie: Vybrané souhrny

Course of Crohn’s disease prior to establishment of the diagnosis

Z. Gastroenterol., 2008, 46, s. 187–192.

Průběh Crohnovy choroby před stanovením diagnózy

Průběh Crohnovy choroby před stanovením diagnózy je zcela neznámý. Proto se autoři na toto období zaměřili a sestavili přehled nově zachycených diagnóz těchto nemocných. Do studie byli zahrnuti pacienti s Cronovou nemocí v trvání kratším než 12 měsíců. Demografická data, sociální status, časový úsek do stanovení diagnózy, příznaky a čerpaná zdravotní péče – to vše bylo nashromážděno v retrospektivním sběru s využitím webové databáze. Pacienti byli kontaktováni ve spolupráci se dvěma německými organizacemi (německou pacientskou organizací: Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung a profesionalní organizací německých gastroenterologů s názvem: Berufsverband der Niedergelassenen Gastroenterologen Deutschlands). Účast ve studii byla zcela anonymní s využitím individuálně přiděleného identifikačního kódu. Medián časového úseku mezi nástupem prvních příznaků a diagnózou byl 13 měsíců. Během tohoto období účastníci studie konzultovali v průměru pět lékařů a 44 % z nich bylo v průměru 1,5× hospitalizováno. Celkem 65 % bylo práce neschopno pro jejich s tématem související obtíže s mediánem 14 dní. Před stanovením konečné diagnózy bylo provedeno v průměru 8,6 diagnostických testů.

Všeobecný zdravotní status byl dočasně hodnocený jako špatný, respektive velmi špatný v 84 % jedinců. Věk v době stanovení diagnózy, charakteristické příznaky a lokalizace této nemoci se nelišila u zkoumaných osob od dosud uváděných mezinárodních dat.

Résumé: Tento na webové bázi založený přehled ukazuje na značně dlouhý časový interval přesahující jeden rok do stanovení diagnózy Crohnovy nemoci mezi zkoumanými jedinci. Pro tento časový úsek je typická jak přítomnost psychické zátěže, tak snížená pracovní schopnost.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se