Proteomické techniky a jejich aplikace u hematoonkologických onemocnění


Proteomics Techniques and their Application in Haematological Malignancies

The understanding haematological malignancies at the protein level is important for the prediction of therapy response, the possibility for disease diagnostics, the development of targeted treatment, and it must be based on the knowledge regarding the molecular pathogenesis of the tumour. ‘Proteomics’ describes the analysis of the entire proteome of a cell or a tissue and incorporates multiple technologies, including - Western blotting, two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis, mass spectrometry, and ProteinChip-based technology. Although there is a limited number of studies to date in haematological malignancies, those performed highlight the potential impact of these technologies in the discovery of novel markers associated with the drug resistance and the identification of biomarkers which may facilitate the development of a rapid diagnostic test that would be easily applicable in the clinical setting. Thereby this article describes used proteomics techniques and highlights studies regarding proteomic research in haematological malignancies, namely the primarily publications concerning research of multiple myeloma, leukaemias and lymphomas. 

Key words:
proteomics, methods, haematological malignancies.


Autoři: J. Zelená 1,2;  R. Hájek 1,2,3
Působiště autorů: Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie, Oddělení klinické hematologie FN, Brno–Bohunice 1;  Centrum základního výzkumu pro mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie – Integrované laboratoře biomedicínských technologií, Univerzitní kampus MU, Brno–Bohunice 2;  Interní hematoonkologická klinika FN, Brno–Bohunice 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 586-592
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Pochopení hematoonkologických onemocnění na proteinové úrovni je významné pro předpověď citlivosti na podanou terapii, možnost diagnostiky onemocnění či vývoj cílené léčby a musí být podloženo znalostí molekulární patogeneze nádoru. Proteomika popisuje analýzu kompletního proteomu buňky nebo tkáně a zahrnuje v sobě mnoho technologií – Western blotting, dvourozměrnou elektroforézu v polyakrylamidovém gelu, hmotnostní spektrometrii, protein–čipové technologie. Ačkoli dosud bylo provedeno jen několik proteomických studií u hematoonkologických onemocnění, potenciál těchto technologií umožňuje objevení nových biomarkerů spojených s rezistencí na podané léčivo a identifikaci biomarkerů, které mohou usnadnit vývoj rychlých diagnostických testů, snadno aplikovatelných v klinickém nastavení. Článek proto popisuje používané proteomické techniky a upozorňuje na práce věnované proteomickému výzkumu hematoonkologických onemocnění, zejména publikací věnovaných výzkumu mnohočetnému myelomu, leukémií a lymfomů. 

Klíčová slova:
proteomika, metody, hematoonkologická onemocnění.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×