Infekční komplikace uživatelů drog v České republice


Infectious Diseases of Drug Users in the Czech Republic

Backgrounds.
Prevalence of drug users in Czech Republic remains stable in the last years (about 22 to 38 thousands). Two thirds of drug users administer the drug intravenously, what is the most risky way of application. It is also why the number of infectious diseases in that community has not decreased.

Methods and Results.
435 of drug users were hospitalised between 2002 and 2005 at the Infectious Centre for Drug Users of the Teaching Hospital Motol. Most patients were screened for viral hepatitis and HIV infections, regardless the diagnose during hospitalisation. Patients were hospitalized with the diagnose acute viral hepatitis in 44% (191/436), skin and soft tissue infection in 15% (67/436), chronic hepatitis in 15% (65/436), respiratory infections in 7% (31/436), urogenital infections in 4% (19/436), and sepsis in 4%. Remaining 9% (39/436) of diagnoses represented the less frequent infections. Analysis has shown that 44% of patients acquired hepatitis B and 50% of them are infected with hepatitis C virus. Soft tissue infections, sepsis and infectious endocarditis were caused by sensitive strains of Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes from the group A.

Conclusions.
Viral hepatitis is the most frequent infectious disease of drug users practising intravenous application in the Czech Republic. Thanks to the extensive vaccination against hepatitis B, the decreased incidence can be expected in the coming years.

Key words:
hepatitis B, hepatitis C, HIV, drug users practising intravenous application, bacterial infections, infectious endocarditis.


Autoři: J. Hobstová;  A. Vitouš
Působiště autorů: Infekční oddělení FNM, Praha ;  III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 137-141
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
V České republice je v posledních letech stabilní počet uživatelů drog, odhad prevalence se pohybuje od 22 000–38 000. Dvě třetiny uživatelů si aplikují drogu intravenózně, což je nejrizikovější způsob aplikace. To je také důvod, proč se zatím výrazně nesnižuje počet infekčních onemocnění v této komunitě.

Metody a výsledky.
Od roku 2002 do roku 2005 bylo v Infekčním centru pro drogově závislé ve FN Motol hospitalizováno 436 uživatelů drog. Většině nemocných byl proveden skrínink na virové hepatitidy a HIV bez ohledu na diagnózu, se kterou byli u nás hospitalizováni. Důvodem k hospitalizaci byla ve 44 % (191/436) akutní virová hepatitida, v 15 % (67/436) infekce kůže a měkkých tkání, v 15 % (65/436) chronická hepatitida, v 7 % (31/436) respirační infekce, v 6 % (24/436) urogenitální infekce a ve 4 % (19/436) sepse. Ostatních 9 % (39/436) diagnóz tvořily již méně časté infekce. Z analýzy souboru vyplynulo, že 44 % pacientů prodělalo hepatitidu B a 50 % z nich je infikováno virem hepatitidy C. Ve sledovaném období jsme v analyzovaném souboru nedetekovali HIV pozitivitu. Infekce měkkých tkání, sepse a infekční endokarditidy jsou především vyvolány citlivými kmeny Staphylococcus aureus a Streptococcus pyogenes ze skupiny A.

Závěry.
Virové hepatitidy jsou nejčastější krví přenosnou infekcí intravenózních toxikomanů v České republice. Díky zavedení plošné vakcinace proti hepatitidě B se dá v nejbližších letech očekávat snížení incidence.

Klíčová slova:
hepatitida B, hepatitida C, HIV, intravenózní uživatelé drog, bakteriální infekce, infekční endokarditida.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×