Genetická variabilita cytokinů ve vztahu k riziku pooperačních komplikací


Genetic Variability of Cytokines in Relation to the Risk of Post–surgical Complications

Gene polymorphysm of the principal pro- and anti-inflammatory cytokines, namely that of tumor necrosis factor-α, interleukin (IL)-1ß, IL-6, IL-8 a IL-10, can influence the course of the physiological tissue reaction to operation trauma. Recent clinical studies try to confirm that the patient’s phenotype significantly determines both the intensity of post-surgical tissue response and the incidence of postsurgical complications and therefore it represents an independent prognostic factor of the postsurgical development. It appears that the impact of individual genetic variants can differ in the relation to the seriousness of the posttraumatic SIRS and in the relation to the danger and prognosis of the sepsis. For clinicians, such findings can be soon transformed into the estimation of perisurgical risks – including genome profile of markers critical for the inflammatory, thrombotic, vascular and neurological response to post-surgical stress.

Key words:
tumor necrotising factor-α, gene polymorphysm, interleukin 6, postoperative sepsis.


Autoři: P. Maruna
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 128-131
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Genový polymorfizmus hlavních pro- a protizánětlivých cytokinů, zejména faktoru nekrotizujícího tumory-α, interleukinu (IL)-1ß, IL-6, IL-8 a IL-10, ovlivňuje průběh fyziologické tkáňové reakce na operační trauma. Klinické studie posledních let se snaží prokázat, že genotyp pacienta významně určuje intenzitu pooperační tkáňové odpovědi a výskyt pooperačních komplikací, a je tak nezávislým prognostickým faktorem pooperačního průběhu. Ukazuje se rovněž, že dopad jednotlivých genetických variant může být rozdílný ve vztahu k závažnosti potraumatického SIRS a ve vztahu k tíži a prognóze sepse. Takovéto zjištění může být pro klinika brzy transformováno do stanovení perioperačního rizika – zahrnutí genomového profilu markerů důležitých v zánětlivé, trombotické, cévní a neurologické odpovědi na perioperační stres.

Klíčová slova:
faktor nekrotizující tumory-α, genový polymorfizmus, interleukin-6, pooperační sepse.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se