RIZIKOVE FAKTORY PŘENOSU VIRU HEPATITIDY C (HCV) V ČESKE POPULACI


Risk Factors for Hepatitis C Virus Infection Transmission in the Czech Population

Background.
Recent reports from all over the world have repeatedly indicated a change in the incidence of individual risk factors for hepatitis C virus (HCV) infection transmission compared with the pattern in the late 1980s and early 1990s. In the Czech Republic, HCV is very often referred to as an addicts' disease, rare in the general population. To establish the incidence of individual risk factors for HCV infection transmission in a group of patients on follow-up at the Department of Internal Medicine I. General University Hospital in Prague 2.Methods and Results. The group of patients included 216 individuals (127 men, 89 women) with documented HCV infection. The mean age of the patients was 40.2 years (10-81 years; SD 14.3). The risk factors esere identified on the basis of evaluation of the patient's medical history, and/or their medical records if available. The presence of at least one of the following risk factors was regarded as the Bource of infection (the figure in backets gives the incidence of the respective factor in the examined group in percent): blond product transmission (15 %), intravenous drug infection (16 %), inclusion finto a regular dialysis program (12 %), profession-related risk of transmission (10 %), sexual contact with an infected individual (2 %), surgery including dental surgery (14 %), invasive examination (6 %), and tattooing (1 %). No risk factor for infection transmission was identi%ed in 24 % of cases.Conclusions. It has been shown a risk factor for infection transmission can be identified, through careful examination of medical history data, in the Czech population in as much as 76% of cases. An important řmding is the fact the infection can be regarded as iatrogenic in as much as 57 % of cases. Our data clearly show HCV infection is not exclusively a disease of intravenous drug addicts.

Key words:
hepatitis C virus (HCV).


Autoři: P. Urbánek;  Z. Mareček;  M. 'brodanová;  R. Brůha;  M. Kaláb;  J. Petrtýl
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1. I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 185-188
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Novější publikace z celého světa opakovaně ukazují změnu výskytu individuálních rizik přenosu viru hepatitidy C (HCV) ve srovnání s obdobím pozdních let osmdesátých a prvních let devadesátých 20. století. V České republice je HCV infekce často označována jako onemocnění drogově závislých, které je v ostatní populaci vzácné. Práce se zaměřila na zjištění četnosti výskytu jednotlivých rizikových faktorů HCV infekce ve skupině pacientů léčených na I. interní klinice VFN v Praze 2.Metody a výsledky. Sledovanou skupinu tvořilo 216 pacientů (127 mužů, 89 žen) s potvrzenou HCV infekcí. Průměrný věk pacientů by140,2 roku (10-81 let, SD 14,3). Rizikové faktory byly určovány podle anamnestických údajů a lékařské dokumentace, pokud byla k dispozici. Přítomnost alespoň jednoho z následujících rizikových faktorů byla považována za zdroj infekce (číslo v závorce ukazuje četnost výskytu v procentech daného faktoru ve sledované skupině): Přenos krevními deriváty (15 %), intravenózní injekce drogy (16 %), zařazení do pravidelného dialyzačního programu (12 %), profesionální riziko přenosu (10 %), sexuální kontakt s infekčním jedincem (10 %), chirurgický zákrok včetně stomatologického (14 %), invazivní vyšetření (6 %), tetováž (1 %). Žádný rizikový faktor nebyl nalezen u 24 % případů.Závěry. Prokázali jsme, že v České populaci lze podle anamnestických údajů identifikovat rizikové faktory přenosu HCV infekce až v 76 %. Významným nálezem je přítomnost iatrogenních faktorů u 57 % případů. Naše výsledky jasně ukazují, že HCV infekce není jen výlučně onemocnění drogově závislých.

Klíčová slova:
virus hepatitidy C (HCV).

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se