PORODNI HMOTNOST A DELKA TEHOTENSTVI VE VZTAHU K RIZIKOVYM FAKTORUM SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POVAHY


Birth Weight and Gestational Age in Relation to the Risk Factors of Social and Health Character

Background.
The participants of European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood (ELSPAC) are women permanently resident in Brno, whose expected term of delivery corresponded with the prelimited period. In midpregnancy, 3327 of them %lled in two research questionnaires with data concerning their marital status, health, education, dwelling, their up-bringing and stress in childhood as the essential information for the study of birth weight and gestational age variations of expected newborns.Methods and Results. Sharing the flat with the parental generation, heating with solid fuel or gas and more smokers at home meant the risk for antenatal development of foetus. A certain influence seemed to have the number of rooms, too. Education of the mother-to-be as well as that of her partner and partly of her mother, too, determined the birth weight. To a certain degree, partner's position in employment and his health status played also a role. An important factor predetermining the birth weight and gestational age was the marital status of the mother: in the best situation were children boru in complet families and greatly handicapped were offsprings of single mothers not living with their partners.Conclusions. Small influence on the prenatal development had the medical history of mothers, character of the upbringing in their original families and presence stressogenic events occurring in their girlhood up to 18 years of age.

Key words:
birth weight, gestational age, risk factors, Social situation, medical history, stress, prospective study.


Autoři: L. Kukla;  M. Bouchalová;  P. 'čoupek
Působiště autorů: Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno IČeský geologický ústav, Praha - pobočka Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 189-184
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
K účasti na Evropské dlouhodobé studii těhotenství a dětství (ELSPAC) byly pozvány ženy trvale bydlící v Brně, jejichž očekávaný termín porodu spadal do předem stanoveného období. V polovině gravidity vyplnilo pro výzkumný úče13327 žen dva dotazníky. Z nich extrahované údaje o občanském a partnerském stavu, zdraví, vzdělání, bydlení a dětství jsou vzaty jako proměnné, podle nichž jsou v této práci sledovány variace porodní hmotnosti a gestačního věku dětí. Všechny se narodily v ústavech, odkud pocházejí data o jejich porodní hmotnosti (PHM) a gestačním věku (GV).Metody a výsledky. Z charakteristik bydlení se jako rizikové pro antenatální vývoj jevilo společné bydlení u rodičů, vytápění bytu pevnými palivy a větší počet tam žijících kuřáků. Děti z bytů vytápěných plynem měly zkrácený GV. Náznaky vlivu jevily i další znaky bydlení, např. velikost bytu podle počtu pokojů. Silně diskriminujícím faktorem PHM byla úroveň vzdělání nejen samotné ženy, ale i jejího partnera a zčásti i její matky. Určitý vliv mělo i partnerovo postavení v povolání a jeho zdraví. Důležitým faktorem zdatnosti novorozenců byl občanský stav žen: děti s nejpříznivějšími ukazateli prenatálního vývoje se rodily do úplných rodin, nejvíce handicapovaní byli novorozenci žen svobodných a osamělých.Závěry. Málo vlivů na antenatální vývoj vykázala zdravotní anamnéza matek, způsoby výchovy v původních rodinách a stresogenní události, jež je postihly do věku 18 let.

Klíčová slova:
porodní hmotnost, délka gestace, rizikové faktory, sociální situace žen, zdraví těhotných, stres, prospektivní studie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se