METÓDY NA IDENTIFIKÁCIU POLYMORFIZMU HLA ANTIGÉNOV


Methods of Typing of the HLA Anxigens Polymorphism

The HLA complex is the most polymorphic genetic systém in man yet known. The variability of the HLA antigens is given by the presence of many alleles of the HLA genes. Requirements for compatibility of HLA antigens in organ and bone marrow transplantations, and also in the determination of genetic riskfactors in autoimmune diseases evoke strong pressure on progress in HLA typing methods, mainly for increasing their sensitivity and resolution. For typing of the HLA antigens there are used cellular, serological, biochemical and DNA methods. For HLA class I typing there following tests are used: cytotoxic test (serological), CML (cellular), 1D - IEF (biochemical), RFLP, SSO, SSP - PCR, and SBT (DNA methods). For HLA class II typing, cytotoxic test (cellular), MLC (serological), RFLP, SSO, SSP - PCR, and SBT (DNA methods) are used. DNA methods represent the modem trend in the area of HLA typing and it will probably replace larger part of other HLA typing techniques. In our article, we describe the principles of methods that are used for HLA typing.

Key words:
HLA typing, MLC, CTL, IEF, PCR, SSP, SSO, RFLP, SBT.No.


Autoři: P. Novota;  M. Černá;  M. 'anděl
Působiště autorů: CBO - oddělení buněčné a molekulární biologie 3. LF UK, Praha II. . interní klinika FNKV, 3. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 171-175
Kategorie: Články

Souhrn

HLA komplex je najpolymorfnejší doteraz známy genetický systém človeka. Variabilita HLA antigénov je daná existenciou velkého množstva alel jednotlivých génov HLA systému. Potreba kompatibility HLA antigénov pri orgánových transplantáciách a transplantáciách kostnej drene, ale i určovanie genetických rizikových faktorov u autoimunitných ochorení vytvárajú silný tlak na vývoj HLA typizačných technik, hlavne na zvyšovanie ich citlivosti a rozlišovacej schopnosti. Na typizáciu HLA antigénov sa používajú sérologické, celulárne, biochemické a molekulárnobiologické metódy. Na určovanie HLA antigénov I. triedy sú to metódy: cytotoxický test (sérologické), CML (celulárne),1D - IEF (biochemické), RFLP, SSO, SSP -PCR a SBT (molekulárnobiologické metódy). Na typizáciu HLA antigénove II. triedy sa používajú techniky: cytotoxický test (sérologické), MLC (celulárne), RFLP, SSO, SSP - PCR a SBT (molekulárnobiologické metódy). Molekulárnobiologické metódy predstavujú moderný trend vývoja v oblasti HLA typizácie a v budúcnosti pravdepodobne nahradia váčšinu ostatných metód. Náš článok popisuje jednotlivé metódy, ktoré sa pri HLA typizácui používajú.

Klíčová slova:
typizácia, MLC, CTL, IEF, PCR, SSP, SSO, RFLP, SBT.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se