Pětileté zkušenosti se systémem Heimox v léčbě nemocných s chronickou resprační insuficiencí


Five-Year Experience with Long-Term Oxygen Therapy Zlsing System with Liquid Oxygen-Heimox in Patients with Chronic Respiratory Failure

Background.
Long-term oxygen therapy using oxygen concentrators has been introduced in the Czech Republic as a standard method since October 1992. Since August 1996 there has been a possibility of treating patients with chronic respiratory insufficiency with devices exploiting liquid oxygen. In our study we analyzed a group of patients treated with Heimox System during the period August 1996 to December 2000.Methods and Results. Heimox System has been indicated in 85 patients (49 males, 31 females and %ve children). Mean survival time was 10 months, no patient survived three years. Two-year survival was 8.2 % (7 patients) and one-year survival 17.6 % (15 patients). Compared to our results in 1296 patients treated with oxygen concentrators in 1996 (mean survival time 17.3 months, four-year survival 3 %, three-year survival 14.4 %, two-year survival 21.1 %, one-year surviva126.0 %) patients treated with Heimox System had shorter survival time.Conclusions. Indication criteria for Heimox System approve using this System for patients with terminal stage of pulmonary illness and therefore the survival time is very shon.

Key words:
long-term oxygen therapy, respiratory insufficiency, COPD, CFA.


Autoři: J. Homolka;  J. 'erban
Působiště autorů: I. klinika TRN 1. LF UK a VFN, Praha 1 Ustav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 182-184
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT) pomocí koncentrátorů kyslíku byla zavedena v České republice jako standardní metoda 1.10.1992. Od 15.8.1996 je možno tyto nemocné léčit systémem s kapalným kyslíkem. V tomto sdělení analyzujeme soubor takto léčených od srpna 1996 do prosince 2000.Metody a výsledky. V období od 15.8.1995 do 31.12.2000 byl indikován systém Heimox u 85 nemocných (49 mužů, 31 žen a 5 dětí). Průměrná doba přežití byla 10 měsíců, tří let se nedožil žádný nemocný, dvouleté přežití bylo u 8,2 % souboru (7 nemocných) a jednoleté přežití u 17,6 % souboru (15 nemocných). V souboru 1296 nemocných léčených koncentrátory kyslíku byla průměrná doba přežití v roce 1996 17,3 měsíce, 4 roky přežívalo 3 %, 3 roky 14,4 %, 2 roky 21,1 % a 1 rok 26,0 % souboru.Závěr. Za současně platných kritérií je systém Heimox přidělován nemocným v terminálních stadiích plicních nemocí, a proto je přežívání těchto nemocných velmi krátké.

Klíčová slova:
dlouhodobá domácí oxygenoterapie, respirační insufcience, CHOPN, KFA.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se