Pětileté zkušenosti se systémem Heimox v léčbě nemocných s chronickou resprační insuficiencí


Five-Year Experience with Long-Term Oxygen Therapy Zlsing System with Liquid Oxygen-Heimox in Patients with Chronic Respiratory Failure

Background.
Long-term oxygen therapy using oxygen concentrators has been introduced in the Czech Republic as a standard method since October 1992. Since August 1996 there has been a possibility of treating patients with chronic respiratory insufficiency with devices exploiting liquid oxygen. In our study we analyzed a group of patients treated with Heimox System during the period August 1996 to December 2000.Methods and Results. Heimox System has been indicated in 85 patients (49 males, 31 females and %ve children). Mean survival time was 10 months, no patient survived three years. Two-year survival was 8.2 % (7 patients) and one-year survival 17.6 % (15 patients). Compared to our results in 1296 patients treated with oxygen concentrators in 1996 (mean survival time 17.3 months, four-year survival 3 %, three-year survival 14.4 %, two-year survival 21.1 %, one-year surviva126.0 %) patients treated with Heimox System had shorter survival time.Conclusions. Indication criteria for Heimox System approve using this System for patients with terminal stage of pulmonary illness and therefore the survival time is very shon.

Key words:
long-term oxygen therapy, respiratory insufficiency, COPD, CFA.


Autoři: J. Homolka;  J. 'erban
Působiště autorů: I. klinika TRN 1. LF UK a VFN, Praha 1 Ustav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 182-184
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT) pomocí koncentrátorů kyslíku byla zavedena v České republice jako standardní metoda 1.10.1992. Od 15.8.1996 je možno tyto nemocné léčit systémem s kapalným kyslíkem. V tomto sdělení analyzujeme soubor takto léčených od srpna 1996 do prosince 2000.Metody a výsledky. V období od 15.8.1995 do 31.12.2000 byl indikován systém Heimox u 85 nemocných (49 mužů, 31 žen a 5 dětí). Průměrná doba přežití byla 10 měsíců, tří let se nedožil žádný nemocný, dvouleté přežití bylo u 8,2 % souboru (7 nemocných) a jednoleté přežití u 17,6 % souboru (15 nemocných). V souboru 1296 nemocných léčených koncentrátory kyslíku byla průměrná doba přežití v roce 1996 17,3 měsíce, 4 roky přežívalo 3 %, 3 roky 14,4 %, 2 roky 21,1 % a 1 rok 26,0 % souboru.Závěr. Za současně platných kritérií je systém Heimox přidělován nemocným v terminálních stadiích plicních nemocí, a proto je přežívání těchto nemocných velmi krátké.

Klíčová slova:
dlouhodobá domácí oxygenoterapie, respirační insufcience, CHOPN, KFA.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se