PŮSOBENÍ INZULÍNU U SYNDROMU POLYCYSTICKÝCHOVARIÍ


Insulin Action in Polycystic Ovary Syndrome

Background.
Polycystic ovary syndrome (PCOS) has been accompanied by insulin resistance. The aim of thisstudy was to compare the insulin action between thin and obese women with PCOS and to analyse its relationshipto serum concentration of selected hormones.Methods and Results. Total number of 32 women with PCOS between them there were 22 thin and 10 obesesubjects was examined in this study. Control group consisted of 21 nonobese healthy women. The insulin action wasdetermined by euglycemic hyperinsulinemic clamp. Normal insulin action found in the group of thin women withPCOS was comparable with that in healthy controls whereas insulin resistance was observed in obese ones. Aninverse relationship was found between insulin action and body mass index (r=0.62, p

Key words:
polycystic ovary syndrome, insulin action, euglycemic clamp.


Autoři: G. †šindelka;  J. Škrha;  D. Cibula 1;  M. Prázný
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 769-772
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Syndrom polycystických ovarií (PCOS) bývá provázen inzulínovou rezistencí. Cílemtéto studie byloporovnat působení inzulínu u štíhlých a obézních žen s PCOS a analyzovat jeho vztah k sérovým koncentracímvybraných hormonů.Metody a výsledky. Celkem bylo vyšetřeno 32 žen s PCOS, z nichž 22 bylo štíhlých a 10 obézních. Kontrolnískupinu tvořilo 21 zdravých neobézních žen. Působení inzulínu bylo vyšetřeno metodou euglykemického hyperinzulínemickéhoclampu. Ve skupině štíhlých žen bylo zjištěno normální působení inzulínu, které se tudíž nelišilo odkontrolní skupiny, kdežto u obézních žen s PCOS byla přítomna inzulínová rezistence. Mezi účinkem inzulínua hmotnostním indexem BMI byl nalezen inverzní vztah (r=-0,62, p

Klíčová slova:
syndrom polycystických ovarií, působení inzulínu, euglykemický clamp.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×