ZÁKLADNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ UKAZATELE ŽILNÍCHONEMOCNĚNÍ


The Basic Epidemiology of Acute and Chronic Venous Diseases

Venous diseases are among the major causes of morbidity and mortality in The Czech Republic. The incidence ofvenous diseases increases rapidly with age, especially in those older than 65 years. Among discussed entities is themost important deep venous thrombosis and its complications – pulmonary embolism and postthrombotic syndrome.We discuss epidemiology of acute and chronic venous diseases in context of risk factors and offer a short outline ofcurrently applied therapy. Then we focus on the new perspective possibilities of treatment of venous diseasesespecially in acute states (including local thrombolysis), on its influence of quality of life, on the progression ofdiseases into chronic states and on its socioeconomic consequences.

Key words:
epidemiology, venous diseases, deep venous thrombosis, pulmonary embolism, chronic venousinsuficiency postthrombotic syndrome, local venous thrombolysis, angioplasty.


Autoři: S. Hel Ler;  V. Mrázek;  M. Chochola;  P. Vařejka;  L. Skalická;  J. Urbánková;  S. Šmírová;  M. Aschermann
Působiště autorů: II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 763-764
Kategorie: Články

Souhrn

Žilní onemocnění se závažně podílejí na morbiditě a mortalitě obyvatel České republiky. Jejich četnost se výraznězvyšuje po 65 roce věku. Nejzávažnějším žilním onemocněním je žilní trombóza se svými komplikacemi – plicníembolií a chronickým posttrombotickým syndromem. V článku je dále diskutován výskyt akutních a chronickýchžilních onemocnění v souvislosti s lékařskými zákroky, obecnými riziky a u nejzávažnějších je uveden stručnýpřehled léčby. Dále je pozornost věnována výhledu na nové perspektivní metody, které by v budoucnu mohly zvýšitkvalitu života nemocných především s akutními žilními onemocněními a zabránit tak zvláště u pacientů v produktivnímvěku přechodu v chronická stadia s veškerým negativním socioekonomickým dopadem.

Klíčová slova:
epidemiologie, žilní onemocnění, žilní trombóza, plicní embolie, chronická žilní insuficience,posttrombotický syndrom, žilní varixy, žilní lokální trombolýza, angioplastika, kavální filtr.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se