PERIOPERAČNÍ TACHYARYTMIE


Perioperative Tachyarrhythmias

Sudden onset of tachyarrhythmias in an operating theatre or an intensive care unit can be a frustrating experiencefor an attending physician and sometimes even for his patient, not only because of severity of patient’s clinical state,but also for the mental stress loaded on him by collaborating surgeons. From that reason, a diagnosis and treatmentof such condition should be intensive, simple, effective and safe for the patient. Increased activity of sympathoadrenalsystem is the main pathophysiological condition in the pathogenesis of perioperative arrhythmias that can provokesinus tachycardia followed with a transient myocardial ischaemia and other deleterious effects. Sympathetic nervoussystem stability plays an important role in the prevention and treatment of perioperative arrhythmias. In this reviewarticle, the author highlights a basic electrophysiology and molecular pathophysiology of heart rhythm disturbances,and on the background of recent clinical studies he tries to propose a simplified therapeutic algorithm for treatmentof these difficult states. Beta-blockers and group III. antiarrhythmics of Vaughan-Williams classification (amidarone)are recommended as the optimal remedies for the treatment of tachyarrhythmias in the perioperative period.

Key words:
amidarone, beta-blockers, dofetilide, ibutilide, clonidine, antiarrhytmic classifications, SicilianGambit, pathophysiology, arrhythmogenesis, antiarrhythmics, proarrhythmias, perioperative arrhythmias.


Autoři: I. David
Působiště autorů: Oddělení anestezie a intenzivní péče Ústavu pro péči o matku a dítě, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 403-410
Kategorie: Články

Souhrn

Náhlý vznik tachyarytmie na operačním sále či jednotce intenzivní péče může být pro ošetřujícího lékaře a někdyi pro jeho nemocného frustrující událostí nejen z důvodů dramatičnosti klinického stavu, ale i z možného psychologickéhonátlaku, který vyvíjejí další participující odborníci. Diagnostika a zejména léčba poruch srdečního rytmuproto musí být za těchto okolností mimořádné rychlá, jednoduchá, účinná a především bezpečná pro nemocného.V patogenezi poruch srdečního rytmu v perioperačním období se rozhodujícím způsobem uplatňuje aktivacesympatického vegetativního nervového systému. Aktivace sympatiku vyvolá sinusovou tachykardii a možnoutransientní ischémii myokardu s dalšími nežádoucími důsledky. Ovlivnění vegetativního nervového systému máproto zásadní význam v prevenci a léčbě perioperačních poruch srdečního rytmu. Přehledný článek přináší základnípoznatky z elektrofyziologie a molekulární patofyziologie poruch srdečního rytmu a na pozadí recentních klinickýchstudií se pokouší navrhnout jednoduchý algoritmus léčby těchto složitých stavů. Jako léky vhodné pro léčbutachyarytmií v perioperačním období doporučuje β-blokátory a antiarytmika III. skupiny elektrofyziologické klasifikace(amiodaron).

Klíčová slova:
amiodaron, β-blokátory, dofetilid, ibutilid klonidin, klasifikace antiarytmik, Sicilský gambit,patofyziologie, arytmogeneze, antiarytmika, proarytmie, perioperační arytmie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×