PŘESNÁ NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKA INFEKCEHELICOBACTER PYLORI POMOCÍ STANOVENÍ ANTIGENUVE STOLICI V DĚTSKÉ POPULACI


Accurate Noninvasive DiagnosticMethod of Helicobacter pylori Infectionby Stool Antigen Detection in Children

Background.
H. pylori can cause several gastroduodenal diseases. Because H. pylori infection is usually acquiredin childhood, accurate diagnosis of the infection in the pediatric population is important. Tests for the diagnosis ofH. pylori infection can be divided into invasive and noninvasive. The aim of our study was to compare invasive tests(endoscopy, gastric mucosal biopsy, histology) and the noninvasive, newly developed stool antigen test to diagnoseH. pylori infection.Methods and Results. 91 children (40 boys, 51 girls, mean age 12,6±3,5 years) with dyspeptic symptoms weretested for H. pylori infection using endoscopy and gastric biopsy and a new antigen test in stool samples (immunoassay).Thirty-one of the children (34,1 %) with dyspepsia were found positive for H. pylori according to histologicexamination and rapid urease test. In 28 of the 31 patients, H. pylori stool antigen could be detected (senzitivity90.3 %). Of the 60 patients with negative direct histologic examination and rapid urease test, 60 were H. pylori –negative in stool antigen test (specificity 100 %). Positive predictive value of stool antigen test is 100 % and negativepredictive value is 95.2 %.Conclusions. The stool antigen test is highly sensitive and specific. It will be potentially very helpful in thediagnosis of H. pylori infection and can replace endoscopy for detection of H. pylori infection in children withcomparable accuracy and reliability.

Key words:
Helicobacter pylori, endoscopy, histologic examination, stool antigen test.


Autoři: J. Sýkora;  K. Valečková 1;  V. Hejda 2;  J. Varvařovská;  F. Stožický
Působiště autorů: Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň 1Krajská hygienicko-epidemiologická stanice, Plzeň 2Šiklův patologicko-anatomický ústav FN a LF UK, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 425-427
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
H. pylori je příčinou různých gastroduodenálních onemocnění u dětí. K infekci dochází většinouu dětí a dospívajících, a proto je přesná diagnostika H. pylori infekce v dětské populaci důležitá. Testy pro diagnostikuinfekce H. pylori mohou být invazivní nebo neinvazivní.Cílemnaší studie bylo srovnat neinvazivní stanoveníantigenu H. pylori ve stolici (HpSA) s přímým stanovením mikroba v žaludeční sliznici.Metody a výsledky. Soubor tvořilo 91 dětí (40 chlapců, 51 děvčat, průměrný věk 12,6±3,5 roku), u kterých bylaprovedena endoskopie horní části trávicího traktu, histologické vyšetření žaludeční sliznice, rychlý ureázový test(RUT) a stanovení antigenu H. pylori ve stolici (ELISA). 31 dětí bylo H. pylori pozitivních (34,1 %) přímýmprůkazem v žaludeční sliznici a pozitivním RUT, stanovení antigenu H. pylori ve stolici bylo pozitivní u 28 z 31 dětí(senzitivita 90,3 %). Ze skupiny 60 dětí bez prokázané H. pylori infekce bylo stanovení antigenu H. pylori ve stolicinegativní u všech 60 dětí (specificita 100%). Rozdílmezi oběma soubory byl statisticky vysoce významný (p=0,001).Prediktivní hodnota pozitivity testu byla 100 % a prediktivní hodnota negativity testu byla 95,2 %.Závěry. Nová neinvazivní metoda stanovení antigeny H. pylori ve stolici je vysoce senzitivní, specifická metoda,která může nahradit endoskopii v detekci H. pylori infekce u dětí se srovnatelnou spolehlivostí a přesností.

Klíčová slova:
Helicobacter pylori, endoskopie, histologie, antigen H. pylori, stolice.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se