MANIPULACE SE ŠTĚPY HEMATOPOETICKÝCHPROGENITOROVÝCH BUNĚK A JEJICH POUŽITÍV KLINICKÉ PRAXI


Processing the Hematopoietic Progenitor Grafts andTheir Use in Clinical Practice

Autologous stemcell transplantation has been successfully used in treatment of various hematologicalmalignanciesand solid tumors in children and adults. Published data have confirmed that bone marrow harvests and peripheralblood stem cell collections frequently contain a significant number of tumor cells. Contaminating tumor cells cancontribute to the disease relapse in posttransplant period, so attempts are made to eliminate contaminating tumorcells from autografts. In the case of allogenic transplantation, T-lymphocytes depletion from graft decreases the riskof the graft versus host disease after transplantation. In this article we comment techniques available and methodused for elimination of tumor cells. Commentary is aimed on potential benefits and risks of every method.

Key words:
ex vivo purging, bone marrow transplantation, minimal residual disease.


Autoři: D. Sumerauer;  Š. Matějčková 1;  A. Hrubá 1;  T. Eckschlager
Působiště autorů: Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FNM, Praha 1ÚHKT, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 411-416
Kategorie: Články

Souhrn

Vysokodávkovaná chemoterapie s následným převodem progenitorových hematopoetických buněk kostní dřeněnebo periferní krve se úspěšně používá v léčbě řady dětských i dospělých pacientů s leukémiemi a solidními nádory.Štěpy k autologní transplantaci buněk kostní dřeně a periferních kmenových buněk mohou být kontaminoványreziduálními nádorovými buňkami, které následně mohou způsobit relaps v potransplantačním období. Proto sepoužívají postupy, které mají případné kontaminující nádorové buňky odstranit. Manipulace se štěpy jsou využíványi u alogenních transplantací, kde odstranění T lymfocytů ze štěpů snižuje riziko vzniku reakce štěpu proti hostiteli.V příspěvku uvádíme přehled v současné době využívaných postupů se zaměřením na potenciální výhody a rizikakaždého z nich.

Klíčová slova:
negativní selekce, pozitivní selekce, transplantace hematopoetických buněk, minimální nádorováchoroba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×