VLIV AMIFOSTINU NA REDUKCI AKUTNÍ TOXICITY PŘIPROTINÁDOROVÉ MEGACHEMOTERAPII DĚTÍ


Effect of Amifostine on the Acute Toxicity Reduction After Megachemo-therapy in Children

Background.
Amifostine (WR-2721,Ethyol)is a chemoprotective agent.There is little experiences with amifos-tine application in megachemotherapy in children.We evaluated amifostine effect on the reduction of the acutetoxicity.Methods and Results.Retrospective comparison of patients who received amifostine with the control group (72vs.72).Amifostine 750 mg/m2was given 15 minute before cytostatic dose and regularly each eight hours if weadministered cytostatics continuously.Megachemotherapy schedule included melfalan,carboplatin,cyklophospha-mid,vepesid,busulfan,thiotepa and karmustin.Type of graft:peripheral stem cells 56 vs.29,bone marrow 8 vs.30,combination 8 vs.13.Nonhematological toxicity:mucositis p=0.047,hepatotoxicity p

Key words:
amifostine,megachemotherapy,acute toxicity reduction.


Autoři: J. Válková ;  J. Staňková ;  P. Kavan ;  E. Kabíčková ;  P. Gajdoš ;  J. Koutecký
Působiště autorů: Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 316-319
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Amifostin (WR-2721,Ethyol)je cytoprotektivní látka,která může redukovat toxicitu chemoterapie.Zkušenosti s aplikací amifostinu při megachemoterapii dětí nejsou velké.Cílemstudie je zhodnocení vlivu amifostinuna redukci akutní toxicity.Metody a výsledky.Jde o retrospektivní analýzu 72 pacientů,kterým jsme aplikovali 750 mg/m2amifostinu 15minut před každou dávkou cytostatik a každých 8 hodin,pokud byla cytostatika podávána kontinuálně,s kontrolnískupinou 72 pacientů.Transplantační režimy zahrnovaly melfalan,karboplatinu,cyklofosfamid,vepesid,busulfan,thiotepu a karmustin.Typ převáděného štěpu:periferní autologní progenitorové buňky 56 vs 29,kostní dřeň 8 vs 30,kombinace obou 8 vs 13.Nehematologická toxicita (srovnání všech stupňů):mukozitida p=0,047,hepatotoxicitap

Klíčová slova:
amifostin,megachemoterapie,redukce akutní toxicity.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se