PREDIKTIVNÍ VLASTNOSTI POZITRONOVÉ EMISNÍTOMOGRAFIE PROVÁDĚNÉ PO DRUHÉM CYKLUINDUKČNÍ TERAPIE MALIGNÍCH LYMFOMŮ


Predictive Features of the Positron Emission Tomography PerformedAfter Two Cycles of Inductive Therapy in Malignant Lymphoma Patients

Background.
Positron emission tomography (PET)is a modern functional imaging method,recently introducedto clinical oncology.The aim of our study was the evaluation of prognostic value of PET performed in malignantlymphoma patients after two cycles of chemotherapy.Methods and Results.From 9/99 to 11/00 PET was performed in 37 patients with malignant lymphoma (9x m.Hodgkin,21x HG+IG-NHL,7x LG-NHL;26x new diagnosis,11x relaps of disease).Freedom from progressioninterval (FFP)and overall survival (OS)were evaluated.Attenuation corrected PET imaging was done by dedicatedECAT EXACT PET scaner from base of the skull to the upper thighs 1 hour after intravenous administration of18-FDG (7.6 ±1.3 MBq/kg).Statistical analysis was done using Kaplan-Meier method.Significance of differencesbetween groups was determined by log-rank test on the level of 5%.After the induction therapy,30 patients were incomplete remission,3 patients in partial remission and in 4 cases progression of disease were observed.Progressionof disease was seen in 4 patients.Median follow up of living patients was 7 months (1 –13 months)from the end oftherapy.Progression,resp.relapse of disease occurred in 13 patients during this period,two patients died.PETperformed after the second course of therapy was positive in 18 patients and negative in 19 patients.Two progressions,resp.relapses of disease were documented in PET-negative group and 11 in PET-positive group.FFP was significantlydifferent in PET positive and PET negative groups (p

Key words:
malignant lymphoma,positron emission tomography (PET),fluoro-deoxy-glukosa (FDG),predictivecapacity of examination.


Autoři: J. Slabý;  O. Bělohlávek;  K. Tábor Ská;  M. Procházka;  M. Trněný;  P. Klener
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha PET centrum Nemocnice Na Homolce, Praha Státní zdravotní ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 312-315
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Pozitronová emisní tomografie (PET)je moderní funkční zobrazovací metoda,která se nedávnozačala uplatňovat v klinické onkologii.Cílem naší práce bylo posoudit prediktivní vlastnosti PET prováděnéu maligních lymfomů po druhém cyklu chemoterapie.Metody a výsledky.V období 9/99 –11/00 byla PET provedena u 37 nemocných s maligním lymfomem (9x m.Hodgkin,21x agresivní nehodgkinský lymfom,7x indolentní nehodgkinský lymfom;26x nově diagnostikovanéonemocnění,11x relaps).Posuzován byl jednak interval do progrese,respektive relapsu onemocnění (FFP),jednakpřežití nemocných (OS).PET byla prováděna pomocí jednoúčelového tomografu ECAT EXACT po podáníindikátoru 18-FDG (7,6 ±1,3 MBq/kg)v rozsahu od báze lební po inguiny.Pro statistickou analýzu byla použitaKaplan Meierova metoda.Významnost rozdílů mezi skupinami byla stanovena na hladině významnosti 5%log-ranktestem.Po ukončení terapie byl stav onemocnění hodnocen jako kompletní remise u 30 nemocných,jako parciálníremise u 3 nemocných,onemocnění 4 pacientů progredovalo na terapii.Medián sledování souboru žijících nemoc-ných byl 7 měsíců (1 –13 měsíců)od ukončení léčby.V tomto období došlo k progresi,respektive relapsu u 13nemocných,2 na progresi onemocnění zemřeli.PET provedená po 2.cyklu terapie byla pozitivní v 18 a negativnív 19 případech.Ve skupině PET negativní byly zaznamenány 2 progrese,respektive relapsy,ve skupině PET pozitivníjich bylo zjištěno 11.Rozdíl FFP byl mezi skupinami statisticky významný (p

Klíčová slova:
maligní lymfom,pozitronová emisní tomografie (PET),fluoro-deoxy-glukóza (FDG),prediktivnívlastnosti vyšetření.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se