NĚKTERÉ AKUTNÍ STAVY V GASTROENTEROLOGII: SPONTÁNNÍ BAKTERIÁLNÍ PERITONITIDA A SYNDROM AKUTNÍ STŘEVNÍ PSEUDOOBSTRUKCE*


Spontaneous Bacterial Peritonitis and Acute Intestinal Pseudoobstruction Syndrome

Our article concentrates on two acute states, which develop less dramatically but their after-effects may be very serious: Spontaneous bacterial peritonitis and Ogilvie’s syndrome. Spontaneous bacterial peritonitis is a bacterial infection of the ascitic fluid without any intraperitoneal source of infection. Ascites is a condition of the disease but need not be clinically manifested. Spontaneous bacterial peritonitis comes usually during heavy hepatic impairment. Diagnosis can be set according: 1. Positive cultivation of ascitic fluid, 2. PMN levels higher then 250/mm3, 3. No infection, which may require a surgical intervention is apparent. Liver disease, which brings about the spontaneous bacterial peritonitis can be: 1. Chronic (e.g. alcoholic cirrhosis), 2. Subacute (e.g. alcoholic hepatitis), 3. Acute (e.g. fulminant hepatic failure). Mortality of this form of peritonitis can reach up to 46 %. The most frequent etiological factor is alcohol and viral hepatitis, the most frequent agents are E. coli and Klebsiella pneumoniae. The disease is most effectively cured by cefalosporins of the third generation. With inadequate treatment, prognosis may be poor. Intestinal pseudoobstruction syndrome has clinical symptomatology of a serious impairment with ileus without signs of any mechanical intestinal obstruction. Syndrome can be classified according to its development: 1. Acute form - acute intestinal pseudoobstruction syndrome - Ogilvie’s syndrome, 2. Chronic from - chronic intestinal pseudoobstruction syndrome. Pathogenic mechanism of the syndrome is not known. The disease is related to immobility, administration of some drugs, electrolyte imbalance and concomitant diseases (most frequently malignant tumors). Clinical symptomatology dominates nausea, vomiting, diffuse abdominal pain, constipation or diarrhoea. For diagnostics the first step should be termination of all medication, which could have causing affects, then taking native abdominal X-ray picture where gaseous intestinal distension can be prominent (coecum distended up to 9-12 cm). Identification of fluid surfaces is not usual. Endoscopic examination can exclude obstruction in the distal part of gut minimally. The most frequent complication is perforation of coecum. Pharmacological treatment relays on prokinetics. The basic intervention remains decompression by a rectal catheter or an effective coloscopic decompression with subsequent introduction of a cannula. Mortality of the disease fluctuates between 43 and 46 %.

Key words:
spontaneous bacterial peritonitis, pseudoobstruction


Autoři: K. Lukáš
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 427-429
Kategorie: Články

Souhrn

Článek je zaměřen na dva z akutních stavů, které probíhají méně dramaticky, ale jejich důsledky jsou často velmi závažné. Jedná se o spontánní bakteriální peritonitidu a Ogilvieho syndrom. Spontánní bakteriální peritonitida je bakteriální infekce a ascitické tekutiny s nepřítomností intraperitoneálního zdroje infekce. Ascites je předpokladem jejího vzniku, ale nemusí být klinicky odhalitelný. Spontánní bakteriální peritonitida se vyskytuje obvykle při těžkém jaterním onemocnění. Diagnóza je stanovena: 1. pozitivní kultivací ascitické tekutiny, 2. přítomnosti více jak 250 PMN/mm3 a 3. není evidentní příčina infekce, která by vyžadovala chirurgický zákrok. Jaterní onemocnění, při kterém se spontánní bakteriální peritonitida vyskytuje, může být: 1. chronické (např. alkoholická cirhóza); 2. subakutní (např. alkoholická hepatitida); 3. akutní (např. fulminantní jaterní selhání). Mortalita při této peritonitidě dosahuje 46 %, přitom nejčastějším etiologickým faktorem u těchto nemocných je alkohol a virová hepatitida, nejčastějšími agens E. coli a Klebsiella pneumoniae. V léčbě se nejlépe osvědčily cefalosporiny 3. generace. Při nedostatečné léčbě je prognóza nedobrá. Syndrom střevní pseudoobstrukce je charakterizován klinickou symptomatologií závažné poruchy střevní průchodnosti bez průkazu mechanické střevní obstrukce. Dle průběhu je klasifikován na: 1. formu akutní - syndrom akutní střevní pseudoobstrukce - Ogilvieho syndrom a 2. formou chronickou - syndrom chronické střevní pseudoobstrukce. Patogentický mechanizmus vedoucí k rozvoji tohoto syndromu je neznámý. Onemocnění je často spojeno s nepohyblivostí, podáváním některých léků, elektrolytovou dysbalancí a se současně probíhajícími nemocemi, nejčastěji maligními tumory. V klinické symptomatologii dominuje nauzea a zvracení, difuzní křečovitá bolest břicha, zácpa nebo průjem. V diagnostice je prvním krokem vysazení medikace, která může mít vliv, a dalším krokem je zhotovení nativního rtg snímku břicha, kde je plynová distenze střeva (cékum rozšířeno na 9-12 cm). Nález hladinek je neobvyklý. Dalším základním vyšetřením je endoskopie k vyloučení obstrukce minimálně v distální oblasti střeva. Nejčastější komplikací je perforace céka. V medikamentózní léčbě jsou užívána prokinetika. Základní roli ale hraje dekomprese, používán je jen rektální katetr nebo účinná koloskopická dekomprese s následným zavedením kanyly. Mortalita onemocnění se pohybuje mezi 43-46 %.

Klíčová slova:
spontánní bakteriální peritonitida, pseudoobstrukce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se