AKTIVACE AUTOLOGNÍHO TRANSPLANTÁTU HEMATOPOETICKÝCH KMENOVÝCH BUNĚK INTERLEUKINEM 2


Activation of Autologous Transplant of Haematopoietic Stem Cells by Interleukin 2

Background.
Recent findings of the role of the immunity in eradication of residual tumour tissue after autologous transplantation rejection leading to extensive studies on T-cell mediated specific antitumor effects or nonspecific NL-cell mediated anticancer effects. We have evaluated on the methods of adoptive cell therapy - IL-2 activation of autologous graft in the preclinical conditions. In laboratory conditions we have manipulated with autologous grafts form patients suffering with chronic myelocytic leukemia and patients suffering with multiple myeloma.Methods and Results. Autologous graft was activated with IL-2 during 24-hours cultivation period in X-Vivo 10 medium with heparine, glutamine and Dnase. Quality of grafts after cultivation, contamination and activation of T and NK cell were evaluated. No significant differences between IL-2 activated graft and control were found. Results of autologous graft quality (CD34+, CFU-GM) were comparable with already published results. Quality of final product allowed starting of clinical experimental trials.Conclusions. We have proved the possibility to use IL-2 activated autologous graft in the clinical conditions. Based on our preclinical results experimental clinical trials have been initiated in patients suffering from chronic myelocytic leukemia and multiple myeloma.

Key words:
immunotherapy, interleukin 2, autologous transplantation


Autoři: R. Hájek;  Z. Kořístek;  J. Vinklárková;  E. Janovská;  M. Klabusay;  M. Doubek;  D. Dvořáková;  L. Bourková;  L. Dušek;  J. Adler;  J. Mayer;  J. Vorlíček
Působiště autorů: Interní hematoonkologická klinika FN, Brno-Bohunice Tkáňová banka FN, Brno-Bohunice Oddělení klinické hematologie FN, Brno-Bohunice Univerzitní onkologické centrum LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 430-435
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Imunitní mechanizmy mohou být důležité právě pro eradikace zbytkového nádorového onemocnění po provedení autologní transplantace. V průběhu posledních dvaceti let byla zkoušena řada experimentálních přístupů s cílem stimulace specifických nebo nespecifických imunitních mechanizmů s protinádorovým efektem. V letech 1997 a 1998 jsme připravovali ke klinickému použití jeden z protokolů adoptivní buněčné terapie - aktivaci autologního transplantátu interleukinem 2. V preklinické studii pracující s autologním štěpem nemocných s chronickou myeloidní leukémií a mnohočetným myelomem jsme ověřovali možnost využití této metody v našich podmínkách pro klinické účely.Metody a výsledky. Autologní štěp byl aktivován interleukinem 2 v průběhu 24hodinové kultivace štěpu v médiu X-Vivo 10 s heparinem, glutaminem, Dnase. Byly hodnoceny parametry kvality a aktivace štěpu, kontaminace štěpu nádorovými buňkami a možnost bezpečného podání štěpu. Hodnocené parametry kontaminace a aktivace štěpu byly ve srovnání s kontrolními pokusy bez průkazné dynamiky. Výsledky kvality štěpu byly porovnatelné s jinými pracovišti a umožňují zahájení klinických experimentálních studií.Závěry. Prokázali jsme možnost použití metody aktivace autologních štěpu interleukinem 2 v našich laboratorních podmínkách. Klinické studie využívající tuto metodiku u nemocných s chronickou myeloidní leukémií a mnohočetným myelomem byly zahájeny.

Klíčová slova:
imunoterapie, interleukin 2, autologní transplantace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se