ZMĚNY MIKROCIRKULACE A VYBRANÝCH LABORATORNÍCH PARAMETRŮ V ČASNÝCH STADIÍCH DIABETICKÉ MIKROANGIOPATIE


Changes in Microcirculation and in Other Selected Parameters During Early Stages of Diabetic Microangiopathy

Background.
Early stages of diabetic microangiopathy are accompanied with dysfunction, manifested by changes of some biochemical parameters. Parallel changes were observed in microcirculation. The aim of this study was to compare microcirculation in the skin of a forearm evaluated by laser Doppler with selected laboratory markers of endothelial dysfunction in Type 1 diabetes mellitus without microangiopathy or with incipient microangiopathy.Methods and Results. Group of 43 Type 1 diabetic patients was examined in this study. 20 of them had no signs of microangiopathy and in 23 patients a simple diabetic retinopathy (background retinopathy) was diagnosed. Control group consisted of 25 healthy persons of comparable age, sex, and body mass index. All persons involved in this study were examined by laser Doppler and by biochemical examination and the results were compared. In comparison with control group, in diabetic patients the arm occlusion significantly lowered the increase of perfusion (29±12 vs. 41±18 perfusion units (PU) p

Key words:
microangiopathy, Type 1 diabetes mellitus, microcirculation, endothelial dysfunction.


Autoři: J. Škrha;  M. Prázný;  J. Kvasnička;  B. Kalvodová
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Oddělení klinické hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 370-374
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Časná stadia diabetické mikroangiopatie jsou provázena endotelovou dysfunkcí, která je prokazatelná ze změn některých biochemických parametrů. Současně byly popsány změny v mikrocirkulaci. Cílem tohoto sdělení je porovnat stav mikrocirkulace v kůži předloktí hodnocené laser Dopplerem s vybranými laboratorními ukazateli endotelové dysfunkce u diabetiků 1. typu bez prokazatelné mikroangiopatie nebo s počínajícími změnami tohoto úseku řečiště.Metody a výsledky. Ve studii bylo vyšetřeno 43 diabetiků 1. typu, z nichž u 20 nebyly známky mikroangiopatie, kdežto u 23 byla doložena prostá diabetická retinopatie. Kontrolní skupinu tvořilo 25 zdravých osob odpovídajících věkem, pohlavím a hmotnostním indexem vyšetřovanému souboru diabetiků. Všichni jedinci zařazení do studie byli vyšetřeni jednak laser Dopplerem, jednak biochemicky a výsledky obou vyšetření pak porovnány. U diabetiků byl nalezen významně nižší vzestup perfuze po okluzi paže než u zdravých osob (29±12 proti 41±18 perfuzních jednotek (PU), p

Klíčová slova:
mikroangiopatie, diabetes mellitus 1. typu, mikrocirkulace, endotelová dysfunkce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se