STROMAL CELL-DERIVED FACTOR 1 (SDF-1)JEHO STRUKTURA A FUNKCE


Stromal Cell-Derived Factor 1 (SDF-1): Its Structure and Function

SDF-1, a novel cytokine from a-chemokine family, plays a key role in regulation of haematopoiesis. It exists in two forms (alpha and beta) that originate from alternative splicing. Its high expression in the bone marrow microenvironment accounts for the release of progenitor cells in the circulation and represents a prevention of uncontrolled leak of CD34+ cells. Notably significant is its stimulation of proliferation of B-lineage progenitors, in other haematopoietic lineages it functions as a facilitating factor of other cytokines. Ability of induction of platelet aggregation reveales the role of SDF-1 in thrombogenesis and vascular lumen obliteration in vessels affected by atherosclerosis. The only receptor for SDF-1 in thrombogenesis and vascular lumen obliteration in vessels affected by atherosclerosis. The only receptor for SDF-1 is CXCR, whose presence was proved in great numbers of tissues and organs. Their presence was also verified in brain tumours, whereas degree of their expression raises with grading, angiogenesis and occurrence of necrotic changes in tumour. Thanks to this feature it will probably be possible to estimate the prognosis of the patients. SDF-1 is also a suppressor of immune response via its facilitating activity on the interaction of the macrophages and CD8+ T lymphocytes. Affinity of the T-lymphocytotropic HIV to CXCR4 holds out hopes for a possible modulation of the infection with SDF-1. The significance of SDF-1 and its receptor CXCR4 is supported by morphological and functional abnormalities of new-born mice in their absence, especially disorders in haematopoiesis, angiogenesis and development of cardiac and nervous tissues.

Key words:
chemokines, interkrines, interleukins, adhesion molecules, haematopoetic progenitor cells, alternative splicing, SDF-1, CXCR4.


Autoři: O. Pšenák
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 355-363
Kategorie: Články

Souhrn

SDF-1, nový cytokin z rodiny a-chemokinů, hraje klíčovou roli v regulaci hematopoézy. Vyskytuje se ve dvou formách (alfa a beta), které vznikají cestou alternativního splicingu. Jeho vysoká exprese v mikroprostředí kostní dřeně je zodpovědná za uvolňování progenitorových buněk do cirkulace a představuje prevenci nekontrolovaného úniku CD34+ buněk. Zvláště významná je jeho stimulace proliferace progenitorů B-řady, u ostatních krevních řad se projevuje jako senzibilizují faktor vůči jiným cytokinům. Schopnost indukovat agregaci trombocytů odhaluje roli SDF-1 v trombogenezi a obliteraci lumina cév postižených aterosklerózou. Výlučným receptorem pro SDF-1 je CXCR4, jehož přítomnost byla prokázána v řadě tkání a orgánů. Jejich přítomnost byla potvrzena i v mozkových tumorech, přičemž míra jejich exprese stoupá s gradingem, angiogenezí a výskytem nekrotických změn v tumoru. Díky této vlastnosti bude pravděpodobně možné určovat i prognózu pacientů. SDF-1 je také supresorem imunitní odpovědi skrze jeho facilitující účinek na interakci makrofágů s CD8+ T-lymfocyty. Afinita T-lymfocytotropního HIV k CXCR4 dává naději na možné ovlivnění infekce pomocí SDF-1. Význam SDF-1 a jeho receptoru CXCR4 potvrzují morfologické a funkční odchylky novorozených myší při jejich absenci, zvl. poruchy hematopoézy, angiogeneze a vývoje srdeční a nervové tkáně.

Klíčová slova:
chemokiny, interkriny, interleukiny, adhezivní molekuly, hematopoetické progenitorové buňky, alternativní splicing, SDF-1, CXCR4.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×