MÁ LEPTIN FYZIOLOGICKÝ VÝZNAM V REGULACIHEMATOPOÉZY?


Is Leptin a Physiologically Relevant Regulator of Haematopoiesis?

Leptin is a protein hormone produced predominantly by adipocytes. Its serum concentrations under stabilisedenergy balance reflect the total body fat content. Serum leptin levels represent an important peripherial signalinforming the hypothalamic satiety center about the body fat stores. Apart from the above mentioned functions thepossible physiological significance of leptin in the regulation of angiogenesis, blood pressure, sexual maturation etc.is suggested. The long isoform of leptin receptor belongs to the cytokine receptors group. The leptin receptors wereidentified in some haematopoietic stem cells. Leptin was found to stimulate the proliferation of haematopoietic stemcells either alone or in combination with some cytokines. Leptin thus seams to represent an additional factor thatplays a role in the haematopoiesis regulation as it was demonstrated by some experimental studies. However, thissuggestion needs to be further confirmed by clinical studies exploring the changes of serum leptin levels in variousphases of haemotological diseases and during their treatment.

Key words:
leptin, haematopoiesis, leptin receptor, cytokines.


Autoři: M. Haluzík
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 259-262
Kategorie: Články

Souhrn

Leptin je proteinový hormon produkovaný převážně adipocyty. Jeho sérové koncentrace za vyrovnané energetickébilance odrážejí celkový obsah tuku v organizmu. Hladiny leptinu jsou důležitým periferním signálem informujícímhypotalamické centrum sytosti o stavu tukových zásob organizmu. Kromě uvedeného je možný fyziologický významleptinu předpokládán v regulaci angiogenézy, krevního tlaku, pohlavního vývoje atd. Dlouhá izoforma leptinovéhoreceptoru patří do třídy cytokinových receptorů. Receptory pro leptin byly identifikovány na řadě hematopoetickýchkmenových buněk a in vitro podání leptinu má vesměs stimulační účinky na proliferaci těchto buněk, případněsynergický stimulační účinek s některými cytokiny. Řada především experimentálních prací nepřímo svědčí pro fakt,že leptin je jedním z faktorů podílejících se na regulaci hematopoézy. Definitivně však tento předpoklad může býtpotvrzen až klinickými studiemi zkoumajícími změny hladin leptinu v různých fázích hematologických onemocněnía jejich léčby.

Klíčová slova:
leptin, hematopoéza, leptinový receptor, cytokiny.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se