IMUNOABLACE S TRANSPLANTACÍ KRVETVORNÝCHBUNĚK V LÉČBĚ ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY


Immunoablation and Hemopoietic Cell Support in the Treatment of MultipleSclerosis

High dose chemotherapy with autologous hematopoietic cell support is a standard approach in the managementof selected hematological malignancies. Autoimmune diseases which do not respond to conventional immunosup-pression might benefit from high dose immunoablative chemotherapy. The transplantation of hematopoietic cells isnecessary after the high dose chemotherapy to restore bone marrow function. The immune system undergoes a newontogeny which can result in the development of tolerance. Multiple sclerosis (MS) has so far been the most commonindication for this kind of treatment. Experience with preclinical studies on murine experimental allergic encepha-lomyelitis (EAE), as well as the course of MS following bone marrow transplantation for coincidental malignancyin humans formed the basis of the first clinical studies involving high dose chemotherapy and autologous hemato-poietic support. Results of the first studies confirm that the method is feasible in patients with MS, and that the effectis very promising. Nonetheless, more consistent results vis a vis the therapeutic effect should emanate from upcomingstudies.

Key words:
autologous hemopoietic cell support, hematological malignancies, hig dose chemotherapy, autoim-


Autoři: T. Kozák
Působiště autorů: Oddělení klinické hematologie FNKV, Praha 1 Neurologická klinika VFN, Praha 2 Neurologická klinika FNKV, Praha 3 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 263-266
Kategorie: Články

Souhrn

Autologní transplantace krvetvorných buněk je standardní léčbou u vybraných hematologických malignit. Vyso-kodávkovaná chemoterapie, která transplantaci předchází, má nejen myeloablativní, ale také imunoablativní účinek.Toho je možno využít v léčbě autoimunitních chorob, které nereagují na konvenční imunosupresivní léčbu.Opakování ontogeneze imunitního systému po léčbě může navodit toleranci vůči cílovému antigenu. Uvedenépředpoklady byly úspěšně ověřeny na zvířecím modelu roztroušené sklerózy (tzv. experimentální alergické encefa-lomyelitidě) u myší a potkanů. Spolu s těmito preklinickými studiemi se objevily zprávy o příznivém ovlivněníprůběhu roztroušené sklerózy (RS) u pacientů léčených transplantací kostní dřeně pro souběžnou hematologickoumalignitu. Na základě těchto poznatků byly provedeny první pilotní studie léčby RS metodou vysokodávkovanéimunoablace s následnou transplantací autologních kmenových buněk. Prokázalo se, že jde o metodu schůdnou, seslibným terapeutickým efektem, jednoznačné závěry však bude možno stanovit až po zhodnocení větších souborů.

Klíčová slova:
autologní transplantace krvetvorných buněk, hematologické malignity, vysokodávkovaná chemo-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se