VÝSKYT REFLUXNÍ EZOFAGITIDY U PACIENTŮS BOLESTÍ NA HRUDI A S NORMÁLNÍM SELEKTIVNÍMKORONÁRNÍM ANGIOGRAMEM


Occurrence of the Reflux Oesophagitis in Patients with Chest Pain andwith Normal Selective Coronary Angiogram

Background.
Chest pains are related to coronary disease, and to several other disorders, among which the mostcommons are the oesophageal diseases. The aim of the work was the identification of the reflux oesophagitis inpatients with chest pain and normal selective coronary angiogram.Methods and Results. In the examined group 65 patients (42 females, 23 males) of the average age 55,2 yearswere included. All of them underwent endoscopic investigation with biopsy from the terminal part of the oesophagus.Endoscopy picture was evaluated according Savary-Miller classification. Biopsy samples were histologicallyexamined and evaluated according our proper classification of the reflux oesophagitis (1st degree: mild, 2nd degree:medium, 3rd degree: heavy, 4th degree: ulcerous). Endoscopical finding was normal in 59 patients (90.8 %), refluxoesophagitis of the 1st degree in 2 patients (3.1 %) 2nd degree in one patient (1.5 %), 3rd degree in 2 patients (3.1%), 4th degree in one patient (1.5 %). Histological changes which can be included into the picture of so calledmicroscopic oesophagitis were found in 49 patients (75.4 %). The rest of patients had the histology picture normal.Conclusion. In 75.4 % of patients with chest pain and negative selective coronary angiogram histologicalexamination revealed structural changes corresponding with oesophagitis, mostly of the mild type.

Key words:
oesophagitis, retrosternal pain, angiography, histology.


Autoři: K. Lukáš
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1 Hlavův I. patologicko-anatomický ústav 1. LF UK a VFN, Praha 2 II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 497-499
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Bolesti na hrudi mohou být vyvolány jak onemocněním koronárním, tak dalšími příčinami, z nichžk nejčastějším patří onemocnění jícnu. Cílem práce bylo zjištění výskytu refluxní ezofagitidy u nemocných s bolestína hrudi s normálním selektivním koronárním angiogramem.Metody a výsledky. Do skupiny bylo zařazeno 65 pacientů v průměrném věku 55,2 roku (42 žen a 23 mužů).Všichni byli vyšetřeni endoskopicky s odběry biopsií z oblasti terminálního jícnu. Endoskopický obraz byl hodnocendle klasifikace Savary-Miller. Bioptické vzorky vyšetřeny histologicky a hodnoceny dle vlastní klasifikace refluxníezofagitidy (stupeň 1: mírná, stupeň 2: střední, stupeň 3: těžká, stupeň 4: ulcerózní). Endoskopický nález byl normálníu 59 pacientů (90,8 %), refluxní ezofagitida 1. stupně byla nalezena u 2 pacientů (3,1 %), 2. stupně u 1 pacienta(1,5 %), 3. stupně u 2 pacientů (3,1 %), 4. stupně u 1 pacienta (1,5 %). Histologické změny, které lze zařadit doobrazu tzv. mikroskopické ezofagitidy, byly zjištěny u 49 pacientů (75,4 %), u ostatních pacientů byl histologickýnález normální.Závěry. U 75,4 % pacientů s bolestí na hrudi a negativním selektivním koronárním angiogramem byly nalezenypři histologickém vyšetření mikroskopické změny odpovídající ezofagitidě, převážně mírného stupně.

Klíčová slova:
ezofagitida, stenokardie, angiografie, histologie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se