LASEROVÁ TRABEKULOPLASTIKA- současnost a perspektiva


Laser Trabeculoplasty Today

Laser trabeculoplasty has been used in the treatment of various types of glaucoma for nearly 20 years. It’s intraocularpressure lowering effect through enhancement of aqueous outflow is well documented. In spite of this, the precise effectof laser trabeculoplasty in the trabecular meshwork is only partially understood. It is related to laser wave length,laser power, burns location, number of shots etc. The effectiveness of laser trabeculoplasty diminishes over time,but can be renewed with re-treatment. Laser trabeculoplasty has connected with minimum complications and it ismost effective in patients with primary open-angle glaucoma, pigmentary glaucoma and the exfoliation syndromeglaucoma, though the long-term results of this microsurgery laser treatment are not quite indisputable.

Key words:
intraocular pressure, aqueaus humor outflow, trabecular meshwork, primary open-angle glaucoma,


Autoři: E. Vlková;  J. Svačinová
Působiště autorů: Oční klinika LF MU, Brno, Oční klinika FN, Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 494-496
Kategorie: Články

Souhrn

Laserová trabekuloplastika (LTP) se už téměř 20 let používá k léčbě různých typů glaukomů. Její efekt na sníženínitroočního tlaku (NOT) na základě zlepšení odtoku komorové vody (KV) je klinicky bohatě dokumentovaný.Naproti tomu přesný efekt LTP na trabekulární trámčinu je známý pouze částečně. Souvisí to s vlnovou délkoulaserového záření, s velikostí jeho energie, s umístěním laserových zásahů, jejich počtu apod. Efektivita LTP klesás časem, ale může být opakovaná. Je spojená s minimálními komplikacemi a je nejvíce účinná v léčbě primárníhoglaukomu otevřeného úhlu (PGOÚ), pigmentového glaukomu a exfoliativního glaukomu, i když dlouhodobé vý-sledky této mikrochirurgické laserové léčby nejsou zcela jednoznačné.

Klíčová slova:
nitrooční tlak, odtok komorové vody, trabekulární trámčina, primární glaukom otevřeného úhlu,

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se