NORMOTENZNÍ HYDROCEFALUS - VZÁCNÁPOZDNÍ KOMPLIKACE RENTGEN-KONTRASTNÍHOVYŠETŘENÍ PÁTEŘE


Normotensive Hydrocephalus - the Rare Late Complication of the Roentgen-ContrastiveSpine Examination

The aim of the study is to inform professionals about a serious complication - the liquor malabsorption - developingin relation to the routinely performed roentgen-contrastive examination (PMG). It also demonstrates advantages ofthe lumbal infusion test (LIT) as a part of the algorithm of the shunt operation in patients with supposed pathologyof liquor malabsorption.

Key words:
perimyelography, lumbal infusion test, iopamidol, normotensive hydrocephalus.


Autoři: P. Vaněk;  M. Sameš
Působiště autorů: Neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 508-511
Kategorie: Články

Souhrn

Sdělení si dává za cíl seznámení odborné veřejnosti se závažnou komplikací, vznikem likvorové malabsorpce,v souvislosti s rutinně provedeným rentgen-kontrastním vyšetřením (PMG). Demonstruje rovněž výhodnost prove-dení lumbálního infuzního testu (LIT) v rámci indikačního algoritmu zkratové operace u pacientů, u nichž existujepředpoklad patologie likvorové malabsorpce.

Klíčová slova:
perimyelografie, lumbální infuzní test, iopamidol, normotenzní hydrocefalus.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se