REKONSTRUKCE DOLNÍCH MOČOVÝCH CESTU ŽENY PO CYSTEKTOMII


Reconstruction of the Lower Urinary Tract in Women after Cystectomy

Background.
The first extirpation of the urinary bladder on account of malignant papilomatosis was carried outby Karel Pawlik in 1889 as the first one in the world. At present cystectomy is indicated usually because of aninfiltrating carcinoma of the urinary bladder. The objective of the present paper is, based on anatomical investigations,elaboration of a surgical technique of creating a orthotopic neovesica following cystectomy sparing a functionalfemale urethra.Methods and Results. In 1993-1998 32 women were operated within the age bracket of 32-72 years witha confirmed infiltration carcinoma of the urinary bladder. The authors describe in detail their own surgical technique.Day continence was achieved in 20 patients. Twelve patients suffer from stress incontinence. Eight patients havea post-micturition residue of 250-300 ml calling for a combination of medicamentous treatment and autocatheteri-zation. The capacity of the neovesicle is the cause of nycturia: 21 patients must micturate once or twice during thenight. Urodynamic studies did not reveal significant differences between patients with chronic post-miction residuesand without residues. Also the mean functional length of the urethra was in both groups similar (27 mm in patientswith a residue and 26.2 mm in patients without a residue).Conclusions. The elaborated surgical technique of cystectomy and creation of a neovesica makes a good qualityof the patients’ life possible.

Key words:
carcinoma of the urinary bladder, orthotopic neovesicle, cystectomy, incontinence.


Autoři: L. Jarolím;  M. Babjuk;  M. Grim 1;  O. Naňka 1;  T. Hanuš;  M. Janský;  C. Povýšil 2;  J. Dvořáček
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, 1 Anatomický ústav 1. LF UK, Praha 2 II. Patologicko-anatomický ústav 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 716-718
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
První exstirpaci močového měchýře pro maligní papilomatózu provedl Karel Pawlik v roce 1889jako první na světě. V současnosti je cystektomie indikována většinou pro infiltrující karcinom močového měchýře.Cílem sdělení je operační technika cystektomie zachovávající funkční ženskou uretru vypracovaná na základěanatomických studií a vytvoření ortotopické neoveziky.Metody a výsledky. V letech 1993-1998 bylo operováno 32 nemocných žen věkového rozmezí 32-72 let s pro-kázaným infiltrujícím karcinomem močového měchýře. Je podrobně popsána vlastní operační technika. Denníkontinence byla dosažena u 20 nemocných, 12 nemocných trpí stresovou inkontinencí. Osm pacientek má postmikčníreziduum 250-300 ml vyžadující kombinaci medikamentózní léčby a čisté autokatetrizace. Kapacita neoveziky jepříčinou nykturie: 21 nemocných musí močit v noci jednou až dvakrát. Urodynamické studie neprokázaly signifi-kantní rozdíly mezi nemocnými s chronickým postmikčním reziduem a bez něj. Průměrná funkční délka uretry bylav obou těchto skupinách shodná (27 mm u nemocných s reziduem, 26,2 mm u nemocných bez něj).Závěry. Vypracovaná technika cystektomie tvorby ortotopické neoveziky umožňuje dobrou kvalitu života nemoc-ných.

Klíčová slova:
karcinom močového měchýře, ortotopická neovezika, cystektomie, inkontinence.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×