CHRONICKÁ REJEKCE RENÁLNÍHO ALOŠTĚPUČást 1. Současné poznatky o etiopatogenezi


Chronic Rejection of Renal Allografts. Part 1. Current Knowledge aboutPathogenesis

Chronic rejection is the most common cause of the long term renal graft loss. It is characterized by luminalthickening and obliteration, interstitial sclerosis, glomerulosclerosis and tubular atrophy development. The pathologyis still unclear.Alloantigen-dependent factors (acute rejection, HLA mismatch) and allograft-independent factors (ischaemia-re-perfusion, hyperlipidaemia, hypertension, infection, nephrotoxicity, reduced nephron dose) have been implicated inthe etiology of chronic rejection. As a result of these factors, endothelial cells are activated and express a variety ofadhesion molecules, cytokines and growth factors. Lymphocytes and macrophages infiltrate the areas of local damageand express other cytokines and growth factors (TGF, bFGF, PDGF). In the next step, vascular smooth muscle cellsproliferate and migrate from the media into the vascular intima and produce local extracellular matrix.Which factors are the most important and which mechanisms are the key for the development of chronic rejectionare in the focus of ongoing research.

Key words:
renal transplantation, chronic rejection


Autoři: O. Viklický;  I. Matl;  U. W. Heemann 1
Působiště autorů: Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM, Praha, 1 Abteilung für Niere - und Hochdruckkrankheiten, Universitätsklinikum Essen, SRN
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 711-715
Kategorie: Články

Souhrn

Chronická rejekce je vedle úmrtí příjemce nejčastější příčinou ztráty funkce transplantované ledviny v dlouhodo-bém průběhu. Tento proces je charakterizován ztluštěním až obliterací lumina cév, intersticiální sklerózou, glome-rulosklerózou a tubulární atrofií.V etiologii tohoto procesu se uplatňují aloantigenně dependentní rizikové faktory (akutní rejekce, HLA rozdílnostmezi dárcem a příjemcem) a non-dependentní faktory (ischémie-reperfuze, hyperlipidémie, infekce, hypertenze,léková nefrotoxicita a redukovaná masa nefronů). Důsledkem jejich působení je alterace buněk endotelu a jejichaktivace s následnou expresí adhezivních molekul, cytokinů a růstových faktorů. Místa poškození se pak infiltrujílymfocyty a makrofágy jež produkují další růstové faktory (např. TGF-b , bFGF, PDGF). Následujícím krokem jepak proliferace a migrace buněk hladkého svalu z medie do intimy cév a místní ukládání extracelulární matrix.Cílem současného výzkumu je poznání klíčových faktorů a mechanismů důležitých pro vznik chronické rejekce.

Klíčová slova:
transplantace ledviny, chronická rejekce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se