PLAZMATICKÉ HLADINY KATECHOLAMÍNOV POČAS TESTU NA NAKLONENEJ ROVINE U PACIENTOV S VAZOVAGÁLNOU SYNKOPOU


Catecholamine Plasma Levels during the Head-up Tilt Test in Patients with Vasovagal Syncope

Background.
The head-up tilt test (HUT) makes it possible to diagnose vasovagal syncope. The objective of the trial was to follow up changes of catecholamine plasma levels during HUT and test their importance in the pathogenesis of vasovagal syncope.and dopamine levels were followed up. In 125 patients (8 men and 7 women, mean age 34.3 years) HUT was positive. The control group was formed by 10 patients with negative HUT (4 men, 6 women, mean age 41.1 years). The catecholamine levels were assessed by the method of high resolution liquid chromatography during minutes 0, 5 and after completion of the test (i.e. during development of the syncope or the 45th minute). On comparison by the t-test no statistically significant difference between the group with vasovagal syncope and the control group was found. Noradrenalin 0 min: 186.4 ± 61.6 pg/ml vs. 190.5 ± 67.4 pg/ml (n.s.), 5th min. 506.3 ± 178.9 pg/ml vs. 566.8 ± 195.6 pg/ml (n.s.), end of test 457.3 ± 154.1 pg/ml vs. 352.3 ± 169.9 pg/ml (n.s.). Adrenalin 0 min. 54.0 ± 12.6 pg/ml vs. 54.9 ± 13.6 pg/ml (n.s.), 5th min. 114.3 ± 35.6 pg/ml vs. 128.1 ± 41.0 pg/ml n.s., end of test 98.2 ± 40.6 vs. 783 ± 31.2 pg/ml (n.s.). Dopamine 0 min. 113.9 ± 36.5 pg/ml vs. 158.4 ± 67.2 pg/ml (n.s.), 5th min. 318.1 ± 72.7 vs. 328.5 ± 119.7 pg/ml (n.s.), end of test 279.4 ± 93.8 pg/ml vs. 231.7 ± 98.5 pg/ml (n.s.).Conclusions. Catecholamine plasma levels in patients with vasovagal syncope did not differ from the control group. The importance of catecholamines in the pathogenesis of vasovagal syncope thus cannot be confirmed.

Key words:
head-up tilt test, vasovagal syncope, catecholamines.


Autoři: R. Rybár;  P. Mitro;  E. Rybárová 1;  D. Trejbal;  I. Lazúrová
Působiště autorů: II. interná klinika, LF UPJŠ, FNsP, Košice, 1 Oddelenie klinickej biochémie, FNsP, Košice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 18-20
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Test na naklonenej rovine (head-up tilt test-HUT):

umožňuje diagnostikovať vazovagálnu synkopu. Cieľom práce bolo sledovať zmeny plazmatických hladín katecholamínov počas HUT a overiť ich význam v pato- genéze vazovagálnej synkopy.Metódy a výsledky. U 25 pacientov so synkopou nejasnej etiológie boli počas HUT sledované hladiny noradre- nalínu, adrenalínu a dopamínu. U 15 pacientov (8 mužov, 7 žien, priemerný vek 34,3 roka) bol HUT pozitívny, kontrolnú skupinu tvorilo 10 pacientov s negatívnym HUT (4 muži, 6 žien, priemerný vek 41,1 roka). Hladiny katecholamínov boli stanovené metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v 0. minúte, 5. minúte a pri ukončení testu (tj. pri rozvoji synkopy alebo v 45. minúte). Pri porovnaní t-testom neboli zistené štatisticky významné rozdiely medzi skupinou s vazovagálnou synkopou a kontrolnou skupinou. Noradrenalín 0. min 186,4 ± 61,6 pg/ml vs 190,5 ± 67,4 pg/ml (n.s.), 5. min 506,3 ± 178,9 pg/ml vs 566,8 ± 195,6 pg/ml (n.s.), koniec testu 457,3 ± 154,1 pg/ml vs 352,3 ± 169,9 pg/ml (n.s.). Adrenalín 0. min 54,0 ± 12,6 pg/ml vs 54,9 ± 13,6 pg/ml (n.s.), 5. min 114,3 ± 15,6 pg/ml vs 128,1 ± 41,0 pg/ml (n.s.), koniec testu 98,2 ± 40,6 pg/ml vs 78,3 ± 31,2 pg/ml (n.s.). Dopamín 0. min 113,9 ± 36,5 pg/ml vs 158,4 ± 67,2 pg/ml (n.s.), 5. min. 318,1 ± 72,7 pg/ml vs 328,5 ± 119,7 pg/ml (n.s.), koniec testu 279,4 ± 93,8 pg/ml vs 231,7 ± 98,5 pg/ml (n.s.).Závery. Plazmatické hladiny katecholamínov sa u pacientov s vazovagálnou synkopou nelíšili od kontrolnej skupiny. Význam katecholamínov v patogenéze vazovagálnej synkopy preto nemôžeme potvrdiť.

Klíčová slova:
Test na naklonenej rovine, vazovagálna synkopa, katecholamíny.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se