GENETICKÁ PREDISPOZICE PRO MNOHOČETNÝ METABOLICKÝ SYNDROM


Genetic Predisposition for Multiple Metabolic Syndrome. Part 1. Diabetes Mellitus Type II - Incidence and Prevalence

Multiple metabolic syndrome (MMS) implies a frequent coincidence of four basic serious metabolic risk factors for subsequent manifestation of cardiovascular disease. The latter include: central type obesity, arterial hypertension, dyslipoproteinaemia and diabetes mellitus type II (non-insulin-dependent diabetes mellitus - NIDDM). MMS is also described as syndrome X, Reaven´s syndrome, insulin resistance syndrome, metabolic syndrome or as the „deadly quartet“. NIDDM in humans is conceived as a syndrome the pathogenesis of which is multifactorial and it is not an unequivocal nosological unit. It many epidemiological studies reliable evidence was provided that in the aetiology of NIDDM a marked genetic influence is involved. Its genetic predisposition is conditioned by the interaction of candidate genes and a complex of influences of the external environment. Evidence was provided that MMS phenotypes cumulate only in members of some families. The mode of genetic transmission of NIDDM remains obscure.

Key words:
multiple metabolic syndrome, diabetes mellitus type II (NIDDM) - incidence and prevalence, Reaven´s syndrome, insulin resistance, genetic predisposition, MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young)


Autoři: J. Šobra
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 6-11
Kategorie: Články

Souhrn

Mnohočetný metabolický syndrom (dále jen MMS) definuje častou koincidenci čtyřech základních závažných metabolických rizikových faktorů pro následnou manifestaci kardiovaskulárních chorob. Mezi ně patří: obezita centrálního typu, arteriální hypertenze, dyslipoproteinémie a diabetes mellitus II. typu (non-inzulin-dependentní diabetes mellitus - NIDDM). MMS je synonymně označován jako syndrom X, Reavenův syndrom, syndrom inzulinové rezistence, metabolický syndrom nebo jako „smrtící kvarteto“ („deadly quartet“). NIDDM u lidí je chápán jako syndrom, jehož patogeneze je podmíněna multifaktoriálně a ne jako jednoznačně definovaná nozologická jednotka. V mnoha epidemiologických studiích bylo bezpečně prokázáno, že v etiologii NIDDM se uplatňuje výrazný genetický vliv. Jeho genetická predispozice je podmíněna interakcí kandidátních genů a komplexem vlivů zevního prostředí. Bylo prokázáno, že se fenotypy MMS kumulují jen u členů některých rodin. Způsob genetického přenosu NIDDM však zůstává dosud nejasný.

Klíčová slova:
mnohočetný metabolický syndrom, diabetes mellitus II. typu (NIDDM) - incidence a prevalence, Reavenův syndrom, inzulinová rezistence, genetická predispozice, MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young)

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×