VLIV VĚKU NA KONCENTRACI HOŘČÍKU A KREATININU V MOČI


Effect of Age on the Urinary Concentration of Magnesium and Creatinine

Background.
The concentration of magnesium in urine reflects its intake from food resources. The main regulatory mechanism of magnesium homeostasis is the kidney filtration-absorption process. So far the reference values are not known of the magnesium concentration in urine in dependence on age and sex for the normal population. Therefore, we focused on investigating these problems in a randomly selected sample of persons of both sexes, aged 1-93 years. Beside magnesiuria we also assessed creatininuria. Methods and Results. The selection of 2715 persons of both sexes aged from one to ninety three years was made by the random selection method. As we have found no statistically significant difference between men and women as regards concentrations of magnesium and creatinine in urine, the evaluated groups include persons of both sexes. The whole is divided into age groups as follows: children 1 year (n = 24), 2 years (n = 15), 4 years (n = 18), 6 years (n = 378), 10 years (n = 424), 13 years (n = 416), and adults 18-35 years (n = 396), 36-49 years (n = 482), 50-65 years (n = 453), 66-75 years (n = 53), 76-85 years (n = 42), 86-93 years (n = 14). In the morning urine after twelve-hour fasting we determined the concentration of magnesium and creatinine be using Merck Vitalab Eclipse apparatus. The concentration of magnesium in urine rises from 3.37 ± 0.28 mmol/l at 1 year to the top value 6.64 ± 0.58 mmol/l (p < 0.001) at 4 years, and since this age it is continuously dwindling to the value 2.35 ± 0.17 mmol/l (p < 0.001) at the age of 93 years. The creatinine concentration in urine rises from 2.47 ± 0.30 mmol/l at the age of one year to 15.33 ± 0.36 mmol/l (p < 0.001) in the age group 18-35 years, and further it goes down with age to the value 6.23 ± 0.99 mmol/l (p < 0.001) at 93 years. The highest ratio of the urine concentrations of magnesium and creatinine 1.98 ± 0.32 is at the age of 2 years, and then it is continuously subsiding to 0.41 ± 0.15 (p < 0.001) at the age range 66-75 years. Conclusions. When evaluating the magnesium concentration in urine as the index of a sufficient supply of organism with this ion, and also in various studies of metabolism, it is essential to consider the patient´s age. The ratio of concentrations in urine of magnesium and creatinine does not improve the meaningfulness of magnesium analysis.

Key words:
magnesium, creatinine, urine, age.


Autoři: A. Šimečková;  V. Zamrazil;  J. Čeřovská
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1998; : 753-756
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Koncentrace hořčíku v moči odráží jeho příjem z potravinových zdrojů. Hlavním regulačním mechanismem homeostázy hořčíku je ledvinový filtračně-reabsorpční proces. Nejsou dosud známy referenční hodnoty koncentrace hořčíku v moči pro normální populaci v závislosti na věku a pohlaví. Zaměřili jsme se proto na sledování této problematiky u náhodně vybraného vzorku 1-93letých osob obojího pohlaví. Krom magneziurie jsme stanovili také kreatininurii. Metody a výsledky. Výběr 2715 osob ve věku jednoho až devadesáti tří let obojího pohlaví byl proveden metodou náhodného výběru. Vzhledem k tomu, že jsme nezjistili statisticky významný rozdíl v koncentraci hořčíku a krea- tininu v moči mezi muži a ženami, obsahují jednotlivé skupiny jedince obojího pohlaví. Celý soubor je rozdělen na věkové skupiny následně: děti 1 rok (n = 24), 2 roky (n = 15), 4 roky (n = 18), 6 let (n = 378), 10 let (n = 424), 13 let (n = 416) a dospělí jedinci na skupiny 18-35 let (n = 396), 36-49 let (n = 482), 50-65 let (n = 453), 66-75 let (n = 53), 76-85 let (n = 42), 86-93 let (n = 14). V ranní moči po dvanáctihodinovém hladovění jsme stanovili koncentraci hořčíku a kreatininu na přístroji Merck Vitalab Eclipse. Koncentrace hořčíku v moči stoupá z 3,37 ± 0,28 mmol/l v 1 roce k vrcholu 6,64 ± 0,58 mmol/l (p < 0,001) ve 4 letech, a od tohoto věku plynule klesá do 93 let na hodnotu 2,35 ± 0,17 mmol/l (p < 0,001). Koncentrace kreatininu v moči stoupá z hodnoty 2,47 ± 0,30 mmol/l ve věku jednoho roku na hodnotu 15,33 ± 0,36 mmol/l (p < 0,001) ve věkové skupině 18-35letých osob a dále klesá s věkem do 93 let na hodnotu 6,23 ± 0,99 mmol/l (p < 0,001). Poměr močového hořčíku/kreatininu je nejvyšší ve věku 2 let 1,98 ± 0,32 a plynule klesá do věku 66-75 let na hodnotu 0,41 ± 0,15 (p < 0,001). Závěry. Při hodnocení močové koncentrace hořčíku, jako ukazatele dostatečného zásobení organismu tímto iontem, a také při různých metabolických studiích je nezbytné brát v úvahu věk pacienta. Poměr močového hořčíku/kreatininu nezvýší výpovědní hodnotu.

Klíčová slova:
hořčík, kreatinin, moč, věk.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se