Anestezie a pooperační péče u transplantací ledvin


Anaesthesia and Postanaesthesia Care for Renal Transplantation

Renal transplantation is the only causal and already standard therapy in patients with severe and irreversible chronic renal failure. The aim of renaltransplantation is to improve the quality of life and stabilize the complications associated with chronic renal failure and dialysis. The authors describepathophysiology of chronic renal failure, historical context, indications for renal transplantation, perioperative care of patients with renal failure,choice of anaesthesia and postanaesthesia care in these patients.

Key words:
chronic renal failure – renal transplantation (from cadaver or relative) – general anaesthesia – combined spinal-epidural anaesthesia(CSE) – reperfusion changes – postanaesthesia care – imunosupression


Autoři: P. Michálek 1;  R. Danč 2
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, primář MUDr. M. Ročeň2Department of Anaesthesia, St. Luke´s Hospital, Guardamangia-Valetta, Malta, Head: Joseph Zarb Adami, M. D. 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 6, s. 263-268
Kategorie: Články

Souhrn

Transplantace ledviny je jedinou kauzální a dnes již standardní léčbou pokročilé a ireverzibilní fáze selhání ledvin. Jejím cílem je zlepšit kvalituživota nemocného a stabilizovat komplikace spojené s chronickou renální insuficiencí a dialyzační léčbou. Práce popisuje patofyziologické změnyspojené s chronickým selháním ledvin, historické souvislosti, indikace transplantace ledvin, perioperační anesteziologickou péči o nemocné s renálnímselháním, volbu anesteziologické techniky a bezprostřední pooperační péči u tohoto operačního výkonu.

Klíčová slova:
chronické selhání ledvin – transplantace ledvin kadaverózní, příbuzenská – anestezie celková – CSE svodná anestezie – reperfuzní změny– pooperační péče – imunosuprese

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se