Transplantace jater


Liver transplantation

Liver transplantation has become widely accepted and effective therapy for different irreversible acute and chronic liver diseases. Transplantationcan extend the life expectancy period, and quality of life. First clinical liver transplantation was performed at Colorado University in 1963; however,this method of treatment remained in clinical experimental stage until the end of 70’s. The introduction of new immunosuppresive agents into clinicalpractice in 80’s (cyclosporine A and antilymphocyte agents) increased one-year survival rate from 40% to 60% and triggered a new progressivere-development of clinical transplantology. Along with increasing number of transplant procedures, indications have become clearer, and anesthetic,surgical and nursing techniques and skills improved. All those factors contributed to improved survival of transplant patients, with one-year survivalrate becoming as high as 90%, and 3-year survival rate 80%. In Brno, this program was launched in 1983, after a 9-year period of pre-clinicalexperimental program on laboratory animals. Until 1998, 87 transplant procedures were performed in 85 patients. This paper reviews the preoperativeassessment of a patient, preparation for the procedure, anesthesiologic and surgical techniques, veno-venous bypass and perioperative care for thepatient as were developed from the early stages in 1983. In the group of 76 patients (1994-1998) we describe cardiovascular, hematologic andbiochemical changes associated with liver transplantation.

Key words:
anesthesia - perioperative care - surgical technique - veno-venous bypass


Autoři: R. Wagner;  M. Šimková;  M. Haslingerová;  O. Janíčková;  P. Němec;  P. Studeník
Působiště autorů: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, ředitel prof. MUDr. J. Černý, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 1999, č. 2, s. 66-72
Kategorie: Články

Souhrn

Transplantace jater je nyní široce akceptovaná a efektivní léčba pro různá ireverzibilní akutní a chronická onemocnění jater, jejímž cílem jeprodloužit a zlepšit kvalitu života. První klinická transplantace jater byla provedena na Coloradské univerzitě v r. 1963, ale až do konce 70. let zůstalvýkon na úrovni klinického experimentu. Zavedení efektivnějších imunosupresiv v 80. letech (Cyklosporinu A a antilymfocytárních protilátek) zvýšilofrekvenci jednoročního přežívání po transplantaci jater ze 40 % na 60 % a odstartovalo nové zrychlení klinické transplantologie. Postupně s nárůstempočtu výkonů se vytříbily indikace, zlepšily operační, anesteziologické a ošetřovatelské techniky, takže dnes je na zavedených pracovištích přežívánípo jednom roce kolem 90 % a 3 roky přežívá 80 % pacientů. V Brně začal tento transplantační program v r. 1983, po 9letém experimentu na zvířatecha do r. 1998 bylo provedeno 87 transplantací u 85 pacientů. V článku je popsáno předoperační hodnocení pacienta a jeho příprava, anesteziologickáa chirurgická technika, veno-venózní bypass a peroperační péče ve vývoji od r. 1983 a na souboru 76 pacientů (1994–98) popsány kardiovaskulární,hematologické a biochemické změny, které doprovázejí transplantaci jater.

Klíčová slova:
anestezie – peroperační péče – operační technika – veno-venózní bypass

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se