ČESKÉ SOUHRNY


Vyšlo v časopise: ACTA CHIRURGIAE PLASTICAE, 50, 4, 2008, pp. 118

Pozdní komplikace popálení respiračního ústrojí

Babík J., Beck J., Schnellyová T., Sopko K.

Inhalační termické poranění u rozsáhlých popálenin je velmi složité poranění a přes výrazný pokrok v terapii, resuscitaci a ventilaci je stále zatíženo vysokou mortalitou. Mortalita přesahuje 30 % v závislosti na rozsahu popálení a komplikacích. Tento článek se zabývá pozdními komplikacemi a poruchou dýchání u pacientů s těžkým termickým poraněním.

Retrospektivní studie zahrnuje 51 pacientů léčených v letech 2006–2007 a hodnotí pozdní komplikace termických poranění plic. Ze 147 pacientů, kteří byli přijati na JIP, 51 mělo různě závažný typ inhalačního poranění, které bylo diagnostikováno bronchoskopicky. Všichni tito pacienti byli na ventilační podpoře. Žádný z nich netrpěl plicním onemocněním před úrazem. Výsledky: Soubor pacientů se skládal ze 48 mužů a 3 žen, věkové rozmezí bylo 6–79 let, průměr TBSB 57Ī23 %; průměr rozsahu popálení 3. stupně 42Ī18 %; 11 pacientů mělo těžké inhalační poranění diagnostikované bronchoskopicky a CT. Mortalita dosáhla 47 %. Nejčastější komplikací byla bronchopneumonie, která se vyskytla u 46 pacientů (92 %). Fluidothorax se vyskytl u 11 pacientů (20 %), ARDS u 23 pacientů (36 %) a u čtyř pacientů vznikla tracheoezofageální píštěl.

Poruchy hemokoagulační rovnováhy u rozsáhle popálených pacientů:

Pilotní studie ke skórování DIC

Lipový B., Kaloudová Y., Matýšková M., Řihová H., Brychta P.

Cílem studie bylo aplikovat výsledky hemokoagulačních parametrů do skórovacího systému DIC. Porovnat parametry skóre DIC u pacientů s rozsáhlým popáleninovým traumatem (hospitalizováni na oddělení JIP) a pacientů s menším rozsahem popálení (hospitalizováni na standardním oddělení). Použít tato data v rámci medicíny založené na důkazech v predikci poškození orgánů u multiorgánového selhávání.

Enzymatická nekrolýza u akutních hlubokých popálenin – úvodní výsledky u 22 pacientů

Koller J., Bukovčan P., Orság M., Kvalténi R., Gräffinger I.

Enzymatické debridement, prostřednictvím komplexu proteolytických enzymů získaných izolací a čištěním z kmene ananasovníku, je novou, rychlou, účinnou, selektivní a bezpečnou metodou pro odstranění nekrotické kůže po popáleninovém traumatu.

Hlavní předností této metody je její minimální invazivita, rychlost, účinnost a možnost aplikace na lůžku provázená minimálními nebo žádnými krevními ztrátami. Debridement přitom neinterferuje s přirozenými procesy hojení rány.

Z našich předběžných zkušeností s touto léčbou vyplývá, že ve většině případů se osvědčila jako metoda skvělá, bezpečná a rychlá. Průměrná doba odloučení nekrotické kůže byla menší než čtyři hodiny. Debridement provázela malá nebo neveliká bolest, která byla tlumitelná analgetiky. Během studie nebyly pozorovány nepříznivé stavy nebo reakce. Doba hojení byla srovnatelná s dobou hojení při použití standardních metod. Probíhá další randomizovaná studie na vice pracovištích a není dokončena.


Štítky
Chirurgie plastická Ortopedie Popáleninová medicína Traumatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×