ČESKÉ/SLOVENSKÉ SOUHRNY


Vyšlo v časopise: ACTA CHIRURGIAE PLASTICAE, 49, 2, 2007, pp. 55-56

Hyperbarická oxygenoterapia ako možnosť prevencie ischemických zmien kožných štepov užitých k uzáveru defektov mäkkých tkanív

Švehlík J. jr., Zábavníková M., Guzanin Š., Švehlíková G., Švehlík J. sr.

Centrum hyperbarickej oxygenoterapie bolo založené v septembri 2001 a začalo poskytovať služby pre pacientov trpiacich na chronické, nehojace sa defekty mäkkých tkanív v úzkej spolupráci s Klinikou plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, septickým oddelením Traumatologickej kliniky a Cievnym oddelením Fakultnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od svojho vzniku sme liečili celkovo 91 pacientov s problematickým hojením defektov mäkkých tkanív. Skupinu tvorili pacienti vo veku od 35 do 78 rokov, trpiaci na rôzne sprievodné ochorenia ako diabetes mellitus, generalizovanú aterosklerózu a arteriosklerózu, mikroangiopatiu, poruchy zrážania krvi, malnutríciu atď. Každý z pacientov absolvoval minimálne jedno neúspešné krytie defektu voľným kožným transplantátom.

Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) využíva zvýšenú hladinu fyzikálne rozpusteného kyslíka v krvnej plazme. Táto forma prenášaného kyslíka v porovnaní s kyslíkom chemicky viazaným na hemoglobin je schopná prenikať aj do tkanív s minimálnym resp. žiadnym krvným zásobením. Voľný kožný transplantát je typickým príkladom tkaniva s redukovaným množstvom živín a kyslíka a u pacientov so sprievodnými ochoreniami môže byť veľmi zraniteľný. Ischémia a infekcia sú veľmi často príčinou nezhojenia štepu a nutných reoperácií (3). HBO môže znížiť percento neprijatia štepov až o 50 % pomocou podpory proliferácie fibroblastov a syntézy kolagénu prostredníctvom dodania potrebného množstva kyslíka do tkanív (2).

V našej praxi využívame mierne modifikovaný, doporučený protokol liečby HBO. Pacient absolvuje ambulantne zvyčajne okolo 10 expozícií pri tlaku 2 ATA v jednomiestnej komore plnenej 100% kyslíkom každý druhý deň v trvaní 90 minút. Následne je pacient operovaný a podľa aktuálneho stavu absolvuje ďalších od 10 do 20 expozícií, opäť každý druhý deň pri rovnakom tlaku a trvaní 90 minút.

Endoskopická rekonstrukce Polandova syndromu u ženy

Gravvanis A. I., Panayotou P. N., Tsoutsos D. A.

Autoři prezentují dvouetapovou endoskopickou rekonstrukci deformity hrudníku a prsu u pacientky s Polandovým syndromem. V první etapě byl transponován m. latissimus dorsi ventrálně a pod něj byl vložen expandér jako příprava pro odpovídající rekonstrukci prsu. Ve druhé etapě, ze stejného přístupu ze střední axilární čáry, byl expandér endoskopicky vyjmut a nahrazen prsním implantátem. Dvoudobou, technicky náročnou endoskopickou rekonstrukcí u Polandova syndromu bylo dosaženo pěkného estetického výsledku a pooperační jizva byla nenápadná.

Predikce vývoje sagitálních mezičelistních vztahů u pacientů s úplným jednostranným rozštěpem rtu a patra během puberty

Velemínská J., Šmahel Z., Katina, S.

Hlavním cílem příspěvku bylo nalézt predikční model vývoje čelistí u pacientů s nejfrekventovanější rozštěpovou vadou obličeje (úplný jednostranný rozštěp rtu a patra – UCLPc) za použití multivariačních metod. Predikce je důležitá z klinických důvodů, kdy včas upozorní na špatně se vyvíjející pacienty. Studie je založena na longitudinálním sledování vývoje 73 chlapců na základě hodnocení laterálních rtg snímků hlavy během puberty. Predikce byla stanovena za použití metody mnohorozměrné regrese a regresních stromů.

Nejlepší predikční rovnice předpovídá mezičelistní vztahy v 15 letech s vysokou spolehlivostí (koeficient determinace R2 = 0,822). Model byl úspěšně statisticky ověřen. Navrhujeme, aby bylo v klinické praxi využíváno schéma regresního stromu, kde na základě změření jednoho až čtyř rozměrů v 10 letech odečteme velikost ANB úhlu v 15 letech života pacienta.

Omlazení stárnoucího obličeje užitím frakcionované fototermolýzy a intenzivního pulzního světla: nová technika

Mezzana P., Valeriani M.

Projevy stárnutí obličeje následkem působení slunečního záření jsou přirozeným důsledkem u lidí se světlým typem kůže, kteří žijí ve slunných oblastech a sluní se. V minulosti byla možnost korekce tohoto stavu omezena na dermabrazi a chemický peeling. Oba tyto postupy mají svá rizika. Peeling fenolem přináší riziko kardiotoxicity a nefrotoxicity. Vzniká tedy potřeba efektivní a bezpečné laserové léčby těchto projevů. Byly vyvinuty dva postupy pro splnění těchto potřeb, ablační obnova kůže /ablative skin resurfacing (ASR)/ a neablační kožní remodelace /nonablative dermal remodeling (NDR)/. Všechny v současnosti užívané postupy s využitím laseru přinášejí problémy a efektivně a bezpečně působí jen u úzkého spektra pacientů.

Tato studie si dala za úkol analyzovat nový postup frakcionovaného omlazení intenzivním pulzním světlem se zaměřením na jeho efektivitu, bezpečnost a komplikace. 29 pacientů (27 žen a 2 muži) ve věku od 40 do 73 let vyplnilo dotazník a bylo zařazeno do studie. Zkušenosti s užitím intenzivního pulzního světla u frakcionovaného omlazení kůže nám umožňují využívat tento nový postup zvláště u poruch pigmentace a teleangiektazií, kde jsou stimulovány hluboké kožní struktury.

Užití intenzivní pulzního světla (IPL) při léčbě erytrózy obličeje a krku

Madonna Terracina F. S., Curinga G., Mazzocchi M., Onesti M. G., Scuderi N.

Erytróza je klinická manifestace charakterizovaná trvalou dilatací povrchních venul v oblasti obličeje, krku, ušních boltců a dekoltu. V současné době se pro léčbu cévních lézí užívá několika druhů laserů. Studie popisuje reakci těchto cévních lézí na působení intenzivního pulzního světla (IPL). Studie zahrnuje 22 žen a 12 mužů ve věku mezi 19 a 65 lety s kožním fototypem od II do IV podle Fitzpatrickovy stupnice. Technika je založena na působení pulzního světla vysoké intenzity za použití cévního filtru 560 nm. Pacienti v rámci studie podstoupili pět aplikací v délce 20 minut každá, v intervalu tří týdnů, za použití různé intenzity, která se pohybovala v rozmezí 9–12 J/cm2 při délce pulzu 10–20 ms. Užitý světelný svazek je obdélníkový o rozměrech 2 cm x 5 cm. U 24 pacientů bylo dosaženo úplné regrese kožních projevů po pěti aplikacích, u dalších dvou pacientů došlo ke zmírnění zarudnutí. V pěti případech erytrózy erytém přetrvával i po skončení léčby, přesto byli tito pacienti spokojeni s mírným zlepšením. U dvou pacientů s Civattovou poikilodermií krku se výsledky lišily: U prvého bylo dosaženo evidentního pozitivního výsledku po dvou aplikacích IPL, u druhého bylo zlepšení dosaženo po 3–4 aplikacích IPL o vyšší intenzitě, 14 J/ cm2.

U jednoho pacienta, který užíval orálně antibiotika, došlo k regresi až vymizení erytému již po první aplikaci.

Vedlejší účinky nebyly zjištěny, pouze v jednom případě došlo k zarudnutí, které přetrvávalo déle než 48 hodin.

IPL, s jeho širokým spektrem možných variací, je účinným nástrojem pro dosažení dobrého a trvalého výsledku při léčbě erytrózy.


Štítky
Chirurgie plastická Ortopedie Popáleninová medicína Traumatologie

Článek vyšel v časopise

Acta chirurgiae plasticae

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×