Vliv kombinace ethinylestradiolu a cyproteron acetátu na endotelovou dysfunkci u žen se syndromem polycystických ovarií

26. 11. 2015

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je u žen ve fertilním věku relativně často se vyskytující endokrinopatie, charakterizovaná především hyperandrogenismem a inzulinorezistencí. PCOS je provázen endotelovou dysfunkcí, která se vyskytuje již u mladých žen a dle výzkumů nesouvisí s lipidy, byla však nalezena její korelace s hyperandrogenemií. Endotelová dysfunkce je první funkční stadium aterosklerózy, jež je zjistitelné dlouho před přítomností morfologických změn.

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je u žen ve fertilním věku relativně často se vyskytující endokrinopatie, charakterizovaná především hyperandrogenismem a inzulinorezistencí. PCOS je provázen endotelovou dysfunkcí, která se vyskytuje již u mladých žen a dle výzkumů nesouvisí s lipidy, byla však nalezena její korelace s hyperandrogenemií. Endotelová dysfunkce je první funkční stadium aterosklerózy, jež je zjistitelné dlouho před přítomností morfologických změn. Pro terapii hyperandrogenismu se při PCOS používají kombinovaná hormonální kontraceptiva (CHC) obsahující ethinylestradiol a cyproteron acetát. Byla provedena pilotní studie s cílem zjistit, zda může podávání této kombinace ovlivnit také zhoršenou funkci endotelu.

Studie byla provedena na vzorku neobézních mladých žen s PCOS (n = 13; věk 20,9 ± 3,7; BMI 23,0 ± 4,0 kg/m2). Kritériem pro zařazení do studie byla přítomnost aspoň dvou z následujících symptomů: oligo- či anovulace, klinické (akné, hirsutismus, alopecie mužského typu) nebo laboratorní známky hyperandrogenismu a polycystická ovaria. Jako kontrolní skupina byly vybrány zdravé ženy stejného věku, BMI a s pravidelným menstruačním cyklem. Do studie nebyly zařazeny ženy, které v přecházejících 6 měsících užívaly jakoukoli léčbu, jež by mohla mít vliv na funkci endotelu.

Ženy s PCOS začaly po vstupním vyšetření užívat CHC obsahující 35 μg ethinylestradiolu a 2 mg cyproteron acetátu. Na začátku studie a po 6 měsících bylo u obou skupin provedeno vyšetření známek hyperandrogenismu, inzulinové rezistence a funkce endotelu pomocí metody FMD (flow mediated dilatation), při které je ultrasonograficky měřena dilatace brachiální arterie zprostředkovaná průtokem.

Funkce endotelu byla na začátku studie u žen s PCOS oproti zdravým ženám významně snížená (4,67 ± 2,38 % vs. 10,12 ± 3,19 %; p < 0,001). Po 6měsíční léčbě došlo k její úpravě na hodnoty kontrolní skupiny (9,99 ± 2,11 %; p < 0,001 oproti původním hodnotám). Index volných androgenů (free androgen index, FAI), který byl u žen s PCOS oproti kontrolní skupině významně zvýšen, se po terapii snížil na kontrolní hodnoty. Dále u léčených žen došlo ke snížení klinických projevů hyperandrogenismu.

Nebyla ovlivněna inzulinová rezistence a nebyl zaznamenán vliv léčby na tělesnou hmotnost. Dále bylo zjištěno zvýšení celkového i HDL-cholesterolu a triglyceridů oproti hodnotám měřeným před léčbou. Snížení FAI bylo jediným prediktorem zlepšení hodnot FMD u žen s PCOS léčených kombinací ethinylestradiolu s cyproteron acetátem. Terapie byla dobře snášena, nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.

Podávání kombinace ethinylestradiolu s cyproteron acetátem u žen s PCOS vedlo po 6 měsících léčby ke zlepšení endotelové dysfunkce, které souvisí především s úpravou hyperandrogenismu. Další výzkum by mohl potvrdit, zda tento efekt bude mít vliv i na snížení kardiovaskulárního rizika u žen s PCOS.

(blu)

Zdroj: Naka K. K., Kalantaridou S. N., Bechlioulis A. et al. Effect of ethinylestradiol/cyproterone acetate on endothelial function in young non-obese women with polycystic ovary syndrome: a pilot study. Gynecol Endocrinol 2011 Sep; 27 (9): 615–621.Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví
Nejnovější kurzy
Antikoncepce a její další výhody pro uživatelky
Autoři: doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

Hormonální léčba akné
Autoři: MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Trombózy v gynekologii a porodnictví
Autoři: Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se