Statiny mají u starších pacientů po akutní koronární příhodě dlouhodobý přínos bez ohledu na intenzitu léčby

8. 7. 2016

Tříletá studie u téměř 16 tisíc pacientů starších 65 let hospitalizovaných z důvodu akutního koronárního syndromu (ACS) ukázala nižší mortalitu a kardiovaskulární morbiditu při podávání statinů po propuštění z nemocnice. Nebyl ovšem zjištěn přínos intenzivní statinové léčby v porovnání se středními a nižšími dávkami.

Metodika studie

Mnohé klinické důkazy svědčí pro podávání statinů u ACS. Američtí autoři se pokusili zhodnotit význam intenzivní statinové terapie z hlediska morbidity a mortality u této populace. Propojili údaje pacientů starších 65 let hospitalizovaných v letech 2005–2009 pro ACS, u kterých byly k dispozici údaje o intenzitě statinové léčby při propuštění z nemocnice, a údaje o mortalitě a morbiditě v následujících 3 letech. Za intenzivní statinovou léčbu byla považována dávka atorvastatinu ≥ 40 mg, rosuvastatinu ≥ 20 mg a simvastatinu rovnající se 80 mg. Byla vypočtena celková mortalita, výskyt velkých kardiovaskulárních příhod a počet opakovaných hospitalizací z jakýchkoliv příčin. Tyto parametry byly porovnány u populace s intenzivní statinovou léčbou a střední či nízkou dávkou statinů.

Z 35 903 pacientů, kteří splňovali zařazovací kritéria, bylo 24 367 (67,9 %) propuštěno z nemocnice s předepsaným statinem. Informace o dávce statinů byly k dispozici u  15 729 pacientů a 4 488 (28,5 %) z nich užívalo intenzivní statinovou léčbu. Většinou se jednalo o mladší muže po akutním infarktu myokardu.

Výsledky analýzy

Užívání statinů bylo spojeno s významně nižší mortalitou (poměr rizik [HR] = 0,89) a významně nižším výskytem velkých kardiovaskulárních příhod (HR = 0,92). Počet opakovaných hospitalizací z jakýchkoliv příčin užívání statinů neovlivnilo. Při porovnání intenzivní statinové léčby se středními a nízkými dávkami těchto léků nebyl zjištěn přínos vysokých dávek z hlediska celkové mortality (HR = 1,07), velkých kardiovaskulárních příhod (HR = 1,05) ani opakovaných hospitalizací (HR = 1,05). Analýza klinicky relevantních podskupin ukázala podobné výsledky.

Závěr

Tato zjištění potvrzují, že podávání statinů po propuštění z nemocnice po ACS zlepšuje dlouhodobé výsledky léčby starších pacientů. Intenzivní statinová léčba však u této populace neznamenala větší přínos. To je v souladu s doporučeními amerických kardiologických společností (ACC/AHA), které u pacientů s ICHS starších 75 let neuvádějí větší přínos intenzivní léčby v porovnání se středními a nižšími dávkami statinů.

(zza)

Zdroj: O’Brien E. C., Wu J., Schulte P. J. et al. Statin use, intensity, and 3-year clinical outcomes among older patients with coronary artery disease. Am Heart J 2016 Mar; 173: 27−34.Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
Sanofi

Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se