Rosuvastatin v terapii závažné dyslipidemie u pacientů se schizofrenií

15. 4. 2016

Pacienti se schizofrenií mají oproti běžné populaci o 50 % vyšší riziko úmrtí na kardiovaskulární choroby. Rovněž výskyt metabolického syndromu je u nemocných se schizofrenií vyšší než v běžné populaci. V prevenci kardiovaskulární mortality má klíčovou roli snížení hladin LDL-cholesterolu.

Rosuvastatin je lék ze skupiny statinů. Dle dostupných klinických studií vykazuje ze všech statinů nejvýraznější efekt na snížení LDL-cholesterolu. Má své místo v terapii těžké hypercholesterolemie u nemocných s vysokým kardiovaskulárním rizikem, u nichž jiná léčba nevedla k dosažení cílových hodnot LDL-cholesterolu. Pro pacienty se schizofrenií, kterým byla zároveň diagnostikována těžká dyslipidemie, se tedy jeví jako vhodná volba. Ve studii nizozemských a českých psychiatrů byla hodnocena efektivita a bezpečnost rosuvastatinu u pacientů se schizofrenií.

Průběh studie

Do studie bylo zařazeno 100 pacientů se schizofrenií, kteří splňovali rovněž diagnostická kritéria pro závažnou dyslipidemii. Všichni užívali po dobu trvání studie rovněž antipsychotickou medikaci. 52 nemocných bylo léčeno rosuvastatinem, zbylých 48 nedostávalo žádný lék ze skupiny statinů.

Před zařazením do studie bylo zhodnoceno kardiovaskulární riziko. Klinická data zahrnující sledování změn lipidogramu a hodnocení dalších příznaků metabolického syndromu (abdominální obezita, elevace krevního tlaku, porucha glukózové tolerance) byla sledována po dobu 3 měsíců.

Výsledky a závěr

Po tříměsíční terapii statiny byl zaznamenán signifikantně významný pokles hladiny TAG, celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a non-HDL-cholesterolu oproti kontrolní skupině bez medikace. Nebyly zaznamenány signifikantní změny v hladinách HDL-cholesterolu, BMI, obvodu pasu a metabolismu glukózy. 

Ze studie vyplývá, že podávání rosuvastatinu je u pacientů se schizofrenií léčených antipsychotiky přínosné. Terapie metabolického syndromu u těchto nemocných však vyžaduje kromě podání statinů i další terapeutické intervence.

(zzka)

Zdroj: De Hert M., Kalnická D. Treatment with rosuvastatin for severe dyslipidemia in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder. J Clin Psychiatry 2006 Dec; 67 (12): 1889−1896.Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
Sanofi

Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se