Protizánětlivé účinky statinů u pacientů s akutním koronárním syndromem

15. 4. 2016

Kardiovaskulární choroby jsou vedoucí příčinou morbidity a mortality v rozvinutých i rozvojových zemích a každý rok si na světě vyberou 17 milionů životů. Jejich nejdramatičtější formou je akutní koronární syndrom (AKS), pod který zahrnujeme infarkt myokardu (STEMI, NSTEMI) a nestabilní anginu pectoris.

Inzerce

Příčinou těchto chorob je ateroskleróza, v jejímž rozvoji hraje velmi důležitou úlohu zánět. V nedávné době byly zkoumány markery zánětu jako prediktory koronárních ischemických příhod a výsledky naznačují, že role zánětu je v progresi aterosklerózy klíčová. CRP, který se řadí do skupiny proteinů akutní fáze, je nejčastěji zmiňován jako prediktor zvýšeného rizika první i následné kardiovaskulární příhody.

A právě zde mohou najít uplatnění statiny, které mají široké spektrum účinků. Kromě toho, že snižují hladinu cholesterolu, také zmírňují zánět, stabilizují aterosklerotické pláty a zlepšují funkci endotelu. Všechny tyto efekty znamenají pro akutní koronární syndrom značný benefit. 

Průběh studie

Tým indických internistů a farmakologů nedávno srovnával účinky atorvastatinu a rosuvastatinu na kohortě pacientů s akutním koronárním syndromem v otevřené randomizované klinické studii. Zúčastnilo se jí 100 pacientů, kteří byli randomizováni k užívání 40 mg atorvastatinu nebo 20 mg rosuvastatinu. Kromě statinů byla všem indikována standardní léčba, která se skládala z kyseliny acetylsalicylové, klopidogrelu, beta-blokátoru, nitrátů a inhibitorů ACE.

Hodnotami, které byly sledovány v rámci primárních cílů, byly hladiny CRP a lipidový profil po 4 týdnech léčby. Sekundárně pak byly sledovány incidence rekurentního infarktu myokardu, rekurentní anginy pectoris, CMP, závažné nežádoucí účinky a mortalita.

Výsledky

Výsledky ukázaly, že atorvastatin i rosuvastatin jsou účinné ve snižování CRP dokonce už v této krátké časové periodě. Atorvastatin snížil CRP o 35 % a rosuvastatin o 44 % (obojí p < 0,001). V použitých dávkách byl rosuvastatin mírně účinnější oproti atorvastatinu (CRP 19,91 ± 6,32 mg/l vs. 23,07 ± 7,47 mg/l; p < 0,05). Obě léčiva dále navodila statisticky signifikantní pokles celkového i LDL-cholesterolu po 4 týdnech terapie (u všech srovnání p < 0,001).

Klinický efekt byl u obou skupin obdobný, pouze 7 pacientů mělo během doby sledování příznaky sledovaných klinických jednotek, a to rekurentní anginy pectoris; 3 z nich byli ze skupiny s atorvastatinem a 4 ze skupiny s rosuvastatinem. 

Nežádoucí účinky byly mírné, v obou skupinách byly nejčastější zácpa, dyspepsie a bolest břicha. Mírná myalgie se vyskytla u 1 pacienta z každé skupiny. Závažné nežádoucí účinky však nebyly pozorovány.

Závěr

Statiny se tedy opět ukázaly jako účinné a bezpečné. Díky svým pleiotropním účinkům, které zahrnují i protizánětlivé působení, a také díky finanční dostupnosti mají v terapii kardiovaskulárních onemocnění nezastupitelné místo. 

(pez)

Zdroj: Khurana S., Gupta S., Bhalla H. et al. Comparison of anti-inflammatory effect of atorvastatin with rosuvastatin in patients of acute coronary syndrome. J Pharmacol Pharmacother 2015 Jul-Sep; 6 (3): 130−135; doi: 10.4103/0976-500X.162011. Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se