Přidání klopidogrelu k aspirinu sníží riziko cévních mozkových příhod

2. 11. 2015

Právě publikovaná analýza 5 randomizovaných kontrolovaných studií s 24 084 pacienty ukázala, že duální terapie klopidogrelem a kyselinou acetylsalicylovou (ASA) snižuje riziko cévní mozkové příhody (CMP) více než samotná ASA. Tento přínos se týká osob po prodělané CMP nebo tranzientní ischemické atace (TIA) i osob s vysokým rizikem CMP.

Právě publikovaná analýza 5 randomizovaných kontrolovaných studií s 24 084 pacienty ukázala, že duální terapie klopidogrelem a kyselinou acetylsalicylovou (ASA) snižuje riziko cévní mozkové příhody (CMP) více než samotná ASA. Tento přínos se týká osob po prodělané CMP nebo tranzientní ischemické atace (TIA) i osob s vysokým rizikem CMP. 

Studie pocházejí z prohledání dostupné literatury z databází PubMed, EMBASE, CENTRAL, ICTRP a CBM do roku 2015. Délka sledování se v těchto studiích pohybovala od 7 dní do 41 měsíců, klopidogrel byl podáván v dávce 75 mg a ASA v dávce 75–325 mg. Duální protidestičková léčba snížila incidenci CMP v porovnání se samotnou ASA o 31 % v krátkodobém horizontu (95% CI 0,59–0,82; p < 0,05) a o 26 % v dlouhodobém horizontu (95% CI 0,72–0,98; p = 0,03). Přínos duální terapie byl zjištěn u ischemických CMP (RR = 0,75; 95% CI 0,66–0,84; p < 0,05), zatímco u intrakraniálního krvácení, TIA a celkové mortality nebyl rozdíl statisticky významný. Duální terapie byla spojena s častějším krvácením (nezahrnujícím hemoragické CMP) v krátkodobém i dlouhodobém hodnocení (RR = 1,51; 95% CI 1,03–2,23; p = 0,04; resp. RR = 1,54; 95% CI 1,32–1,79; p < 0,05).

Autoři tuto metaanalýzu uzavírají s tím, že duální protidestičková léčba kombinující klopidogrel s ASA by měla být upřednostňovanou volbou u pacientů po prodělané CMP nebo TIA a u pacientů s vysokým rizikem CMP. Přínos je třeba posoudit vzhledem k riziku krvácení.

(zza)

Zdroj: Tan S., Xiao X., Ma H. et al. Clopidogrel and aspirin versus aspirin alone for stroke prevention: a meta-analysis. PLoS One 2015 Aug 13; 10 (8): e0135372.Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
Sanofi

Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se