Na dávce závislý efekt atorvastatinu v managementu infarktu myokardu

1. 9. 2015

Dyslipidémie je klíčovým faktorem ve vývoji jak infarktu myokardu (IM), tak jeho komplikací. Je asociovaná s endoteliální dysfunkcí a aktivací zánětlivých procesů a podílí se na trombogenezi. Podávání statinů je zahrnuto jak v primární, tak i sekundární prevenci aterosklerózy a její klinické manifestace.

Dlouhodobý efekt statinů byl velmi detailně studován. V posledních letech nicméně některé publikované práce ukázaly, že statiny mají také krátkodobé účinky, které lze využít zejména v léčbě pacientů s akutním IM. Předkládaná studie je srovnávací analýzou efektu atorvastatinu podávaného v dávkách 20 mg/den a 40 mg/den na parametry lipidového spektra, na hladiny adipokinu, na markery inzulinové rezistence a také na parametry protrombotické či prozánětlivé, a to u pacientů s IM.

Do studie bylo zařazeno 210 pacientů s IM s elevací ST, kterým byl atorvastatin podán již v průběhu prvních 24 hodin. První skupina čítala 110 pacientů, těmto pacientům bylo podáváno 20 mg atorvastatinu denně. Druhá skupina o počtu 100 pacientů dostávala 40 mg atorvastatinu denně. U každého pacienta byly 1. a 12. den po zahájení léčby měřeny parametry inzulinové rezistence (index inzulinové rezistence dle homeostatického modelu), lipidový profil a sérová glukóza, inzulin, adipokin či ghrelin.

Volné mastné kyseliny v průběhu IM ostře stoupaly. Léčba atorvastatinem, zejména v dávce 40 mg/den, vedla k poklesu hladin volných mastných kyselin. Pozitivní efekt nízkých dávek atorvastatinu představoval normalizaci adipokinu. Atorvastatin v dávce 20 mg/den vedl po 12 dnech léčby ke statisticky významnému poklesu hladin glukózy i C-peptidu a k poklesu inzulinové rezistence.

Autoři pozorovali na dávce závislý pleiotropický efekt atorvastatinu u pacientů hospitalizovaných pro IM, a to již v časných fázích léčby. Atorvastatin v dávce 40 mg/den vedl k významnému efektu, pokud jde o úpravu lipidového stavu u pacientů s IM. Pozitivním efektem nižších dávek atorvastatinu byla normalizace adipokinu, což je příznivá prognostická známka. Stanovení dávek atorvastatinu a jeho užití v časné fázi léčby IM by mělo odrážet také změny biochemických markerů inzulinové rezistence či adipokinu.

(eza)

Zdroj: Barbarash O. et al. Dose-dependent effects of atorvastatin on myocardial infarction. Drug Des Devel Ther 2015 Jun 29; 9: 3361–8; doi: 10.2147/DDDT.S86344Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se