Kombinace je odpovědí na těžko zvládnutelnou hypertenzi

1. 11. 2015

Vysoký krevní tlak je nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulární morbidity a mortality. U většiny nemocných bohužel monoterapie na jeho kontrolu nestačí, a nemocní by proto měli dostávat kombinační léčbu. Ačkoliv je současné podávání více antihypertonik indikované u téměř 80 % pacientů, v reálu je využíváno jenom asi u poloviny z nich. V poslední době se těší zvýšené oblibě fixní kombinace léčiv, které nabízí současné užívání více účinných látek v jedné tabletě, například ramipril a amlodipin.

Patofyziologický podklad pro superioritu kombinační terapie je nasnadě. Různými léky se zasahuje na více úrovních patogeneze hypertenze, čímž se omezuje aktivace kontraregulačních mechanismů. Ještě nedávno byla dalším krokem při neúčinnosti terapie eskalace dávky nebo záměna užívaného léku. Paradigma léčby hypertenze se však za posledních několik let změnilo.

Velkou roli při tom hrála metaanalýza, kterou publikoval prof. David S. Wald v roce 2009 v American Journal of Medicine. Zahrnovala 42 randomizovaných studií s téměř 11 tisíci hypertoniky a mimo jiné z ní vyplývá, že přidání druhého antihypertenziva vede k až pětinásobně vyššímu účinku než maximalizace dávky prvního léku. Tento trend přitom platí napříč jednotlivými skupinami antihypertenziv. Podobně neefektivní jako eskalace dávky je také prostá záměna za lék z jiné skupiny. Podle současných doporučení by při výchozí hodnotě krevního tlaku > 160/100 mm Hg měla být léčba dvojkombinací již zahajována.

Kombinační léčbu amlodipinem a ramiprilem hodnotila také práce z roku 2008 uveřejněná v časopisu Clinical Therapy. Jednalo se o 18měsíční randomizovanou dvojitě zaslepenou prospektivní studii, která zahrnula 222 hypertoniků. Ti byli randomizováni buď ke kombinaci amlodipinu a ramiprilu, nebo pouze k amlodipinu. Obě látky byly zpočátku podávané v nízké dávce 2,5 mg, která byla individuálně titrovaná až na 10 mg.

Pokles systolického tlaku byl ve skupině s dvojkombinací signifikantně vyšší jak při měření v ordinaci lékaře, tak během celodenního monitorování. Významnější pokles diastolického tlaku byl u dvojkombinace zaznamenán pouze během celodenního monitorování. Oba režimy byly dobře tolerovány. Kombinace amlodipinu a ramiprilu se tak ukázala jako velmi účinná a bezpečná možnost v managementu zvýšeného krevního tlaku.

(ond)

Zdroj: Miranda R. D., Mion D. jr., Rocha J. C. et al. An 18-week, prospective, randomized, double-blind, multicenter study of amlodipine/ramipril combination versus amlodipinmonotherapy in the treatment of hypertension: the assessment of combination therapy of amlodipine/ramipril (ATAR) study. Clin Ther 2008 Sep; 30 (9): 1618–1628; doi: 10.1016/j.clinthera.2008.09.008.Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
Sanofi

Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se