Klopidogrel s aspirinem a funkční výsledky po prodělané TIA či malé mrtvici

7. 12. 2015

Mozkový iktus s velkým neurologickým deficitem je v průběhu prvních pár týdnů po prodělané TIA či malém iktu častou komplikací. Použití kombinované protidestičkové léčby klopidogrelu s aspirinem může vést nejen ke snížení rizika rozvoje velkého iktu, ale zároveň i k lepším funkčním výsledkům u léčených pacientů.

Studie CHANCE (Clopidogrel in High-risk patients with Acute Non-disabling Cerebrovascular Events) porovnávala klinické výsledky pacientů po akutním malém iktu (minor stroke) či tranzitorní ischemické atace (TIA) při užívání samotného aspirinu oproti kombinaci aspirinu a klopidogrelu.

Účastníci studie byli hodnoceni v průběhu 90 dnů po prodělané atace. Funkční deficit byl hodnocen pomocí modifikované Rankinovy škály (mRS – modified Rankin Scale), pro vyhodnocení kvality života byl použit dotazník EuroQol-5 Dimension (EQ-5D). Za špatný funkční výsledek byla považována hodnota mRS po 3 měsících 2–6 a za špatnou kvalitu života bylo považováno EQ-5D 0,5 a méně.

Špatné funkční výsledky byly pozorovány u 254 (9,9 %) pacientů ve skupině užívající kombinaci klopidogrelu s aspirinem v porovnání s 299 (11,6 %) pacienty ve skupině léčené pouze aspirinem. Kvalita života byla vyhodnocena jako špatná u 142 (5,5 %) jedinců užívajících kombinovanou léčbu oproti 175 (6,8 %) jedincům na monoterapii. Iktus s velkým neurologickým deficitem se v průběhu těchto 90 dní rozvinul ve skupině užívající klopidogrel/aspirin u 166 (6,5 %) pacientů a ve skupině léčené jen aspirinem u 219 (8,5 %) pacientů.

U pacientů, kteří prodělali malý iktus či TIA, se tak z hlediska funkčních výsledků jeví v porovnání se samotným aspirinem kombinace aspirinu s klopidogrelem jako lepší. Zároveň také vede ke snížení počtu následných ischemických mozkových příhod s velkým neurologickým deficitem (velkých iktů).

(boba)

Zdroj: Wang X., Zhao X., Johnston S. C. et al. Effect of clopidogrel with aspirin on functional outcome in TIA or minor stroke: CHANCE substudy. Neurology 2015 Aug 18; 85 (7): 573–579.Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
Sanofi

Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se