Intenzivní terapie statiny snižuje u pacientů s ischemickou chorobou srdeční hladinu homocysteinu a peroxidace lipidů

15. 4. 2016

Podávání statinů výrazně snižuje kardiovaskulární morbiditu i mortalitu. Je doporučeno používat vysoce účinné statiny, jako jsou atorvastatin a rosuvastatin. V případě, že nedojde k dostatečnému poklesu hladin LDL-cholesterolu (LDL-c), je indikována kombinovaná terapie například s ezetimibem. Nedávno publikovaná studie se zabývala porovnáním intenzivní hypolipidemické terapie atorvastatinem, rosuvastatinem a kombinací atorvastatinu s ezetimibem na koncentraci homocysteinu a hladinu peroxidace lipidů v plazmě u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS), kteří nedosáhli cílových hodnot LDL-c.

Inzerce

Zvýšená koncentrace homocysteinu patří mezi rizikové kardiovaskulární faktory a je spojována s ICHS, iktem, hlubokou žilní trombózou a onemocněním periferních tepen. Hyperhomocysteinemie zvyšuje poškození endotelu, podporuje fibrotické změny, kalcifikace a agregaci trombocytů a má prooxidační účinky. Peroxidace lipidů, zvláště LDL, zvyšuje jejich aterogenitu. Statiny jsou základní hypolipidemika používaná při terapii aterosklerózy. Mají však řadu dalších příznivých klinických účinků.

Účastníci a průběh studie

Do studie bylo zahrnuto 25 zdravých účastníků a 28 pacientů ve věku 53−77 let s angiograficky potvrzenou ICHS, kteří prodělali minimálně 6 měsíců před zařazením do studie infarkt myokardu a/nebo jim byla provedena revaskularizace (perkutánní koronární intervence či aortokoronární by-pass) a ani po minimálně 6měsíční hypolipidemické léčbě statiny (simvastatinem 10–40 mg, lovastatinem 10–40 mg, atorvastatinem 10–30 mg nebo rosuvastatinem 5–10 mg) nedosáhli cílových hodnot LDL-c < 1,8 mmol/l.

Pacienti byli randomizováni k užívání rosuvastatinu 15 mg/den (skupina R, n = 10), atorvastatinu 40 mg/den (skupina A, n = 12) nebo kombinace atorvastatinu 10 mg/den s ezetimibem 10 mg/den (skupina A + E, n = 6). Byla stanovena hladina homocysteinu a peroxidace lipidů v plazmě a lipidogram. Na začátku studie byla u pacientů, kteří nedosáhli dostatečného poklesu LDL-c, hladina homocysteinu i peroxidace lipidů v plazmě významně vyšší (o 42 % a 25 %) než u zdravých dobrovolníků (p < 0,001). Tito pacienti měli také významně vyšší koncentraci LDL-c (o 36 %, p < 0,001) a celkového cholesterolu (o 22 %, p < 0,01) než kontrolní skupina.

Výsledky

Po 6 měsících léčby došlo v porovnání s hodnotami na začátku studie k poklesu LDL-c o 18 % ve skupině R (p < 0,05), o 17 % ve skupině A (p < 0,001) a o 33 % ve skupině A + E (p < 0,05). Hodnoty celkového cholesterolu se ve skupině R snížily o 9 % (p < 0,05), ve skupině A o 15 % (p < 0,05) a ve skupině A + E o 17 % (p < 0,05). Hladina homocysteinu poklesla ve skupině R o 23 % (p < 0,01), ve skupině A o 26 % (p < 0,01) a ve skupině A + E o 28 % (p < 0,05). Podobný pokles byl pozorován u hladin peroxidace lipidů: ve skupině R o 31 % (p < 0,001), ve skupině A o 27 % (p < 0,01) a ve skupině A + E o 32 % (p < 0,001).

Závěr

Intenzivní hypolipidemická terapie rosuvastatinem, atorvastatinem nebo kombinací atorvastatinu s ezetimibem je pro pacienty s ICHS přínosem, jelikož nejen snižuje celkový a LDL-cholesterol, ale také upravuje zvýšené hladiny homocysteinu a peroxidace lipidů.

(blu)

Zdroj: Pytel E., Jackowska P., Chwatko G. et al. Intensive statin therapy, used alone or in combination with ezetimibe, improves homocysteine level and lipid peroxidation to a similar degree in patients with coronary artery diseases. Pharmacol Rep 2016 Apr; 68 (2): 344−348; doi: 10.1016/j.pharep.2015.08.019.Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se