Účinnost pregabalinu v léčbě bolesti asociované s diabetickou periferní neuropatií u diabetiků 1. a 2. typu

6. 11. 2018

Pregabalin patří mezi léky první volby u neuropatické bolesti. Cílem aktuálně publikované metaanalýzy bylo srovnání účinnosti a bezpečnosti pregabalinu v léčbě bolestivé periferní diabetické neuropatie u diabetiků 1. a 2. typu.

Úvod

Odhaduje se, že 30–50 % diabetiků trpí diabetickou periferní neuropatií. Přibližně u poloviny pacientů s touto diagnózou je neuropatie provázena bolestí. Pregabalin – antiepileptikum odvozené od gabapentinu – intenzitu neuropatické bolesti u diabetiků prokazatelně snižuje. Diabetes 1. a 2. typu se však liší svou patofyziologií, jiný je průměrný věk při propuknutí choroby i genetické predispozice. Nelze tedy automaticky předpokládat stejnou účinnost pregabalinu u obou těchto nozologických jednotek.

Metodika

Autoři metaanalýzy využili údaje z 10 randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií s pregabalinem v dávce 150–600 mg/den u diabetiků 1. a 2. typu. Délka léčby diabetické neuropatické bolesti musela činit minimálně 5 týdnů.

Pacienti denně hodnotili na 11stupňové škále intenzitu bolesti (0 = bez bolesti; 10 = nejintenzivnější bolest) a míru, v jaké jim bolest narušuje spánek (0 = vůbec; 10 = v nejvyšší možné míře / nemožnost spánku v důsledku bolesti). Současně byl monitorován výskyt nežádoucích příhod.

Změny intenzity bolesti a narušení spánku oproti výchozím hodnotám (7denní interval před zahájením léčby) byly analyzovány týdně pomocí analýzy modelu smíšených efektů u opakovaných měření (MMRM).

Výsledky

Zařazeno bylo 2748 pacientů, z nichž 91 % trpělo diabetem 2. typu. Vstupní skóre bolesti se průměrně pohybovalo od 6,2 do 6,5, vstupní skóre narušení spánku mezi 5,1 a 5,3.

Léčba pregabalinem vedla k významnému snížení skóre bolesti i narušení spánku oproti výchozím hodnotám v porovnání s placebem jak u diabetiků 1. typu (DM1), tak 2. typu (DM2). Pravděpodobnost dosažení 30% zmírnění bolesti při léčbě pregabalinem byla u obou typů diabetu srovnatelná: poměr šancí (OR) u DM2 činil 1,91 (95% CI 1,61–2,27; p ≤ 0,01), DM1 byl OR 2,01 (95% CI 1,18–3,44; p ≤ 0,01). Podobně tomu bylo u zlepšení kvality spánku. Poměr šancí 30% zlepšení kvality spánku dosáhl u pacientů s DM1 1,81 (95% CI 1,06–3,09; p ≤ 0,01) a v případě DM2 2,01 (95% CI 1,69–2,39; p ≤ 0,01).

Výskyt nežádoucích příhod odpovídal známému bezpečnostnímu profilu pregabalinu.

Závěr

Pregabalin prokazatelně zmírnil neuropatickou bolest a zlepšil kvalitu spánku u diabetiků 1. i 2. typu. Rozdíly v terapeutické odpovědi mezi oběma skupinami pacientů byly minimální a klinicky zanedbatelné.

(dos)

Zdroj: Parsons B., Li C., Emir B., Vinik A. I. The efficacy of pregabalin for treating pain associated with diabetic peripheral neuropathy in subjects with type 1 or type 2 diabetes mellitus. Curr Med Res Opin 2018 Aug 7: 1–8, doi: 10.1080/03007995.2018.1509304 [Epub ahead of print].Štítky
Diabetologie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se