Anxiolytika v léčbě generalizované úzkostné poruchy a úzkosti; komu a která?

Předpokládaný čas: 35 minut
Ohodnoceno:
Datum publikace: 22. 6. 2017
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Podmínky splnění

Jak uplatnit kredity?

Úvod ke kurzu

Jaký je relaps onemocnění a modality anxiolytické léčby?
Další témata jako dlouhodobá léčba anxiolytiky, individualizace farmakoterapie a jejích nástupu účinku se dozvíte v následujícím kurzu ČLK.


Autor kurzu: 
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Medailonek autora kurzu

prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc., emeritní profesor brněnské Masarykovy univerzity, člen České lékařské akademie a dlouholetý člen výboru České neuropsychofarmakologické společnosti, jejímž byl též předsedou.
Jaromír Švestka vystudoval medicínu v Brně. Po promoci v r. 1961 nastoupil do Psychiatrické léčebny v Jihlavě. V r. 1965 pak nastoupil na brněnskou psychiatrickou kliniku, kde je zaměstnán dosud.
První atestaci z psychiatrie složil v r. 1967, druhou v r. 1976. O desetiletí později se stal zástupcem profesora Náhunka v křesle přednosty kliniky.
Vychoval řadu žáků a doktorandů, k nimž patří i současná přednostka Psychiatrické kliniky LF MU, prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Od počátku své kariéry se Švestka zajímal o biologickou psychiatrii a psychofarmakologii. Patřil k průkopníkům lithioprofylaxe u nás a v r. 1976 obhájil titul CSc. prací na téma Prediktory lithioprofylaxe Jaromír Švestka po řadu let působil jako člen Oborové komise 06 Interní grantové agentury (IGA) MZ ČR (psychiatrie, neurologie a psychologické a sociální otázky). Je členem redakční rady časopisů Psychiatrie (Praha), Remedia (Praha), Pharmacotherapy (Praha) a Update (Brno).

V zahraničí je členem redakční rady časopisu Neuroendocrinology letters, komise pro obhajoby doktorátů věd (DrSc.) na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (Slovensko) a zakládajícím členem European College of Neuro-Psychopharmacology (ECNP). Je dlouholetým členem Collegium Internationale Neurosychopharmacologicum (CINP) a od roku 1998 také Rakouské společnosti pro biologickou psychiatrii (Austrian Society for Biological Psychiatry). Aktivně se podílí jako poradce a lektor na činnosti vzdělávací instituce Academia Medica Pragensis. Odborná bilance profesora Švestky a jeho zásluhy o obor psychiatrie a zejména klinické psychofarmakologie byly oceněny nejenom zvolením řádným členem České lékařské akademie (2004), ale také Kuffnerovou cenou Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (za knihu Höschl C., Libiger J., Švestka J.: Psychiatrie /2002/) a čestným členstvím jak v Psychiatrické společnosti ČLS JEP, tak v ČNPS. Za své další publikace získal celkem třikrát Hanzlíčkovu cenu Janssenova Nadačního fondu (1997, 1999, 2003).

Odborná garance: MUDr. Pavel Doubek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se