Laboratorní diagnostika neuropatické bolesti

Předpokládaný čas: 35 minut
Ohodnoceno:
Datum publikace: 19. 9. 2016
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Podmínky splnění

Jak uplatnit kredity?

Úvod ke kurzu

Výukový kurz Laboratorní diagnostika neuropatické bolesti navazuje a dále rozvíjí dlouhodobý edukační program, který je věnovaný zlepšení zdravotní péče o nemocené s neuropatickou bolestí různé etiologie. Kurz dále prohlubuje klinické znalosti neurologů, algeziologů, diabetologů i praktických lékařů o aktuální možnosti laboratostní diagnostiky u nemocných s neuropatickou bolestí.
As. MUDr. Radim Mazenec, Ph.D.


Autor kurzu: 
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. Medailonek autora kurzu

Profesor Bednařík studoval na Lékařské fakultě UJEP v Brně a neurologii se začal věnovat hned po absolutoriu. V roce 1986 složil atestaci z neurologie 2. stupně, roku 1989 se stal kandidátem lékařských věd, v letech 1992 a 1993 získal funkční odbornosti pro elektromyografii a evokované potenciály, roku 1994 habilitoval a v roce 2002 byl jmenován profesorem neurologie.

Profesor Bednařík začal svoji profesní kariéru na Neurologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně, v roce 1993 přešel na neurologickou kliniku ve FN Brno v Bohunicích a tuto kliniku od roku 2007 úspěšně vede. Profesor Bednařík se hlouběji věnuje několika oblastem neurologie a klinické neurofyziologie. Jedná se zejména o elektromyografii a o neuromuskulární a muskuloskeletální onemocnění. Celou tuto problematiku profesor Bednařík rozvíjí se svým pracovištěm na vysoké úrovni, která je respektována v České republice i v zahraničí. Databáze PubMed eviduje úctyhodných 66 originálních publikací profesora Bednaříka, které vesměs vyšly ve významných mezinárodních odborných časopisech a mají značný citační ohlas. Většině českých neurologů je však profesor Bednařík znám jako autor a editor několika důležitých a skvěle připravených monografií, z nichž je třeba jmenovat zejména trojsvazkovou Klinickou neurologii (spolu se Z. Amblerem 
a E. Růžičkou) a Vertebrogenní neurologické syndromy (spolu se Z. Kadaňkou). Profesor Bednařík je také autor skript a učebních textů pro mediky. Za publikace byl profesor Bednařík oceněn různými cenami včetně osmi cen udělených Českou neurologickou společností ČLS JEP (za originální práci jako první autor naposledy v listopadu 2012).

Profesor Bednařík je již od roku 1992 s malými přestávkami členem výboru České neurologické společnosti a opakovaně zastává funkci místopředsedy společnosti. Ve svých funkcích se zasloužil o zlepšování organizace společnosti a komunikaci uvnitř společnosti i navenek prostřednictvím jeho zásluhou modernizovaných webových stránek. Profesor Bednařík organizoval několik sjezdů, z nichž nejdůležitější byl Český a slovenský neurologický sjezd v roce 2011. Funkce a pozice ve fakultních, univerzitních a ministerských komisích a vědeckých radách si ani nedovolujeme pro nedostatek prostoru jmenovat.

Odborná garance: as. MUDr. Radim Mazanec
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se