Průvodní léčba neuropatické bolesti neovlivňuje účinnost pregabalinu − metaanalýza

5. 8. 2017

Metaanalýza 9 studií s pregabalinem ukázala, že terapeutická odpověď na tuto účinnou látku ani výskyt nežádoucích účinků nejsou při podávání průvodní léčby neuropatické bolesti významně ovlivněny. To je důležité zjištění vzhledem k tomu, že pacienti s neuropatickou bolestí často užívají kombinovanou léčbu nebo léky na jiná onemocnění.

Úvod

Pregabalin je doporučen jako terapie první volby neuropatické bolesti. Jen málo studií však hodnotilo vliv průvodní léčby na jeho účinnost a bezpečnost. Výsledky takového hodnocení byly publikovány na začátku roku 2017 v časopisu Pain Physician.

Metodika analýzy

Autoři metaanalýzy použili retrospektivní údaje z randomizovaných kontrolovaných studií s pregabalinem v dávce 150, 300, 600 nebo flexibilně 150–600 mg/den. Sedm studií zahrnovalo pacienty s postherpetickou neuralgií a 2 studie pacienty s neuropatickou bolestí z důvodu poranění páteřní míchy. Po dobu 12 týdnů byla u pacientů každý den měřena závažnost bolesti a narušení spánku z důvodu bolesti (skóre PRSI) v posledních 24 hodinách na škále od 1 do 10. Současně byl monitorován výskyt nežádoucích příhod. Byla porovnána změna průměrné závažnosti bolesti a skóre PRSI během týdne od vstupu do studie ve skupině s pregabalinem a průvodní léčbou a ve skupině s pregabalinem bez průvodní léčby. Zvlášť byli hodnoceni pacienti s postherpetickou neuralgií (po 4, 8 a 12 týdnech) a s neuropatickou bolestí po poranění páteřní míchy (po 12 týdnech).

Výsledky

Léčba pregabalinem vedla k významnému zmírnění skóre bolesti i PRSI v porovnání s placebem u většiny dávek i ve většině časových bodů hodnocení. Důležité je, že byly zjištěny minimální rozdíly v terapeutické odpovědi na pregabalin mezi pacienty s průvodní léčbou a bez průvodní léčby. Průvodní terapie významněji neovlivnila ani profil nežádoucích příhod, které se objevily při léčbě, u sdružené populace pacientů.

Závěr

Jak uzavírají autoři této metaanalýzy, uvedená data dokládají, že léčebná odpověď na pregabalin a výskyt nežádoucích příhod u pacientů s neuropatickou bolestí není obecně ovlivněn současným užíváním jiné medikace.

(zza)

Zdroj: Schug S. A., Parson B., Almas M., Whalen E. Effect of concomitant pain medications on response to pregabalin in patients with postherpetic neuralgia or spinal cord injury-related neuropathic pain. Pain Physician 2017 Jan-Feb; 20 (1): E53−E63.Štítky
Diabetologie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se