Pregabalin v rukou praktického lékaře

18. 2. 2020

Recentní cochraneovský systematický přehled autorů z Oxfordské univerzity se zabýval efektem pregabalinu v léčbě postherpetické neuralgie a diabetické neuropatie – stavy, se kterými se ve své praxi setkává praktický lékař velice často. Je pregabalin v těchto indikacích vhodnou volbou?

Pregabalin není jen lékem předepisovaným na neurologických odděleních a ambulancích. Ve své praxi se se stavy léčenými tímto lékem nezřídka setkává i praktický lékař, zejména pak s diabetickou neuropatií a postherpetickou neuralgií. Jak si v těchto indikacích pregabalin stojí ve světle systematického přehledu z roku 2019?

Data, kterých se dá chytit

Ve zmíněném hodnocení 45 dvojitě zaslepených randomizovaných kontrolovaných studií byla zahrnuta data celkem 11 906 účastníků. Vybrány byly studie publikované mezi lednem 2009 a dubnem 2018, sledující pacienty nejméně 2 týdny a srovnávající pregabalin s placebem či jinou terapií neuropatické bolesti. Ve všech těchto studiích pacienti hodnotili intenzitu své bolesti.

Bolestivá diabetická neuropatie

Diabetická neuropatie je závažnou komplikací diabetu, která významně zvyšuje morbiditu nemocných a zhoršuje kvalitu jejich života. Bolestivá forma periferní neuropatie je obtížně léčitelná. Podle většiny doporučených postupů je lékem 1. volby na bolestivou formu diabetické neuropatie pregabalin. Jeho efekt závisí na dávce. Obvykle začínáme léčbu dávkou 75 mg na noc, po 1–2 týdnech zvyšujeme na 150 mg/den a dále titrujeme dle efektu a tolerance.

Efekt pregabalinu v této indikaci potvrdil i zmiňovaný systematický přehled. V indikaci bolestivé diabetické neuropatie došlo při užívání 300 mg pregabalinu za den ke snížení intenzity bolesti minimálně o 30 % u 47 % pacientů (vs. 42 % užívajících placebo; 8 studií s 2320 účastníky). Ke snížení intenzity bolesti minimálně o 50 % vedl pregabalin v tomtéž dávkování u 31 % pacientů (vs. 24 % užívajících placebo; 11 studií s 2931 účastníky).

Denní dávka 600 mg pregabalinu vedla ke snížení intenzity bolesti alespoň o 30 % u 63 % pacientů (oproti 52 % užívajícím placebo; 2 studie s 611 účastníky) a ke snížení intenzity bolesti alespoň o 50 % u 41 % pacientů (oproti 28 % užívajícím placebo; 5 studií s 1015 účastníky).

Postherpetická neuralgie

Postherpetická neuralgie je častým typem periferní neuropatie. Její incidence stoupá s rostoucím věkem; mezi její běžné projevy patří intenzivní bolest, svědění a zvýšená citlivost k dotekům. Je jednou ze základních indikací k léčbě pregabalinem.

Touto problematikou se v letech 2009–2018 zabývalo hned několik studií. Z analýzy dat 3 dvojitě zaslepených randomizovaných kontrolovaných studií s celkem 589 účastníky vyplývá, že alespoň 300 mg pregabalinu vedlo v případě postherpetické neuralgie ke snížení intenzity bolesti minimálně o 30 % u 50 % pacientů (vs. 25 % užívajících placebo). Ke snížení intenzity bolesti minimálně o 50 % vedl pregabalin v tomto dávkování u 32 % pacientů (vs. 13 % užívajících placebo; 4 studie se 713 účastníky).

Denní dávka 600 mg pregabalinu vedla ke snížení intenzity bolesti alespoň o 30 % u 62 % pacientů (oproti 24 % užívajícím placebo; 3 studie s 537 účastníky) a ke snížení intenzity bolesti alespoň o 50 % u 41 % pacientů (oproti 15 % užívajícím placebo; 4 studie se 732 účastníky).

Pregabalin mohou předepisovat i praktičtí lékaři

V indikaci centrální a periferní neuropatické bolesti mohou pregabalin předepisovat rovněž praktičtí lékaři. Ti se s neuropatickou bolestí setkají zejména u diabetické neuropatie a postherpetické neuralgie − a právě na ty pregabalin platí. Mimoto zlepšuje spánek, zmírňuje úzkost i depresi, je dobře snášen a je možné ho relativně rychle titrovat do účinné dávky. Ve schválených indikacích je pro pregabalin typický příznivý bezpečnostní profil a k dispozici jsou též data svědčící pro jeho nákladovou efektivitu. Díky minimu lékových interakcí se pregabalin hodí také do kombinované léčby.

(dos)

Zdroj: Derry S., Bell R. F., Straube S. et al. Pregabalin for neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2019 Jan 23; 1: CD007076, doi: 10.1002/14651858.CD007076.pub3.Štítky
Diabetologie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se